Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service provider
Governance area: 
Ministry of Economic Affairs and Communications (administrative area)
Subdivision: 
Civil Aviation Administration
Subdivision's register code: 
70000800
General data about the service
Title: 
Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustuse taotlemine
Service's prefix: 
LA
Feature: 
027
Description: 
Pardavarude kokkuleppeline tarnija, kellel on luba tarnida pardavarud otse õhusõiduki pardale, vastavalt julgestusalastele nõuetele.
Target group: 
Juridical person
Life or business event: 
Other
Service owner
Name: 
Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
E-mail: 
Service channels and indicators
Channel: 
Payment: 
Tax