Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service provider
Governance area: 
Ministry of Education and Research (administrative area)
Subdivision: 
Foundation Innove
General data about the service
Title: 
Noorte karjäärinõustamisel osalemine
Service's prefix: 
INNO
Feature: 
002
Description: 
Toetatakse kuni 26-aastaseid noori teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et noor suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani.
Target group: 
Private person
Service owner
Name: 
Kristina Orion
Service channels and indicators
Channel: 
Payment: 
Free
Channel: 
Payment: 
Free
Channel: 
Payment: 
Free
Channel: 
Payment: 
Free