Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service provider
Governance area: 
Ministry of Justice (administrative area)
Subdivision: 
Ministry of Justice
General data about the service
Title: 
Arvel oleku andmete edastamine
Service's prefix: 
JUM
Feature: 
036
Description: 
XML teenus arvel oleku andmete saamiseks (Töötukassale ja Sotsiaalkindlustusametile)
Target group: 
Administrative authority
Service channels and indicators
Channel: 
Payment: 
Free