Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service provider
Governance area: 
Ministry of Justice (administrative area)
Subdivision: 
Ministry of Justice
General data about the service
Title: 
Päringute sooritamine e-toimiku avalikus liideses
Service's prefix: 
JUM
Feature: 
039
Description: 
Võimaldab tutvuda menetluste andmete ja dokumentidega tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes.
Target group: 
Private person
Juridical person
Administrative authority
Service owner
Name: 
Shirley Salm
Service channels and indicators
Channel: 
Payment: 
Free