Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service provider
Governance area: 
Ministry of Justice (administrative area)
Subdivision: 
Ministry of Justice
General data about the service
Title: 
Menetlusdokumentide kättetoimetamine e-toimiku vahendusel
Service's prefix: 
JUM
Feature: 
041
Description: 
Võimaldab tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes menetlusega seotud isikutel talle saadetud dokumente vastu võtta e-toimiku avaliku liidese kaudu.
Target group: 
Private person
Juridical person
Administrative authority
Service owner
Name: 
Shirley Salm
Service channels and indicators
Channel: 
Payment: 
Free