Language Switcher Fallback

Second level menu content

Teenused numbrites

Teenuste baasstatistika kanalite ja asutuste lõikes. Osutamiste arv näitab, mitu korda teenust osutati. Aasta rahulolu näitab, kui rahulolevate klientide osakaalu. Aasta halduskulu näitab teenuse osutamise kulu asutusele. Kliendi halduskoormus näitab, kui palju aega kulus klientidel kokku teenuse tarbimiseks konkreetses kanalis.

Government administration

9

All services across channels

The total statistics of services under the governance area

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

Ministry of Education and Research (administrative area)

1

Archimedes Foundation

1
The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Evaluation of foreign education qualifications in Estonia

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

The total statistics of services under the governance area

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Ministry of Justice (administrative area)

1

Ministry of Justice

1
The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Submission of applications and documents in the Company Registration Portal

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

The total statistics of services under the governance area

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Ministry of Finance (administrative area)

2

Ministry of Finance

1
The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Submitting e-tenders in public procurements

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Statistics Estonia

1
The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Consumer price index

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

The total statistics of services under the governance area

The number of times the service has been rendered Annual satisfaction Annual administrative cost Direct customers time The whole time customers
- - - - -

Pages

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.