Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuse osutaja
Haldusala: 
Rahandusministeeriumi haldusala
Allasutus: 
Rahandusministeerium
Teenuse üldandmed
Pealkiri: 
Audiitortegevuse portaal
Teenuse prefix: 
RM
Tunnus: 
013
Kirjeldus: 
Audiitortegevuse portaali põhifunktsionaalsused on järgmised: 1. Registri põhiandmed: vandeaudiitori ja audiitorühingu nimekiri; siseaudiitorite nimekiri; audiitori ja audiitorühingu registrikaardi vaatamine ja haldamine;registrikannete andmed.
Sihtrühm: 
Private person
Juridical person
Administrative authority
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Mõõtmise aasta: 
Kanal: 
Makse: 
Riigilõiv, riigimaks (tollimaks)
Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
1 473 - - - -
Mõõtmise aasta: 
Kanal: 
Makse: 
Riigilõiv, riigimaks (tollimaks)
Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
1 377 - - - -
Mõõtmise aasta: 
Kanal: 
Makse: 
Riigilõiv, riigimaks (tollimaks)
Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
1 294 - - - -
Mõõtmise aasta: 
Kanal: 
Makse: 
Riigilõiv, riigimaks (tollimaks)
Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
927 - - - -
Mõõtmise aasta: 
Kanal: 
Makse: 
Riigilõiv, riigimaks (tollimaks)
Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
214 - - - -
Lisainfo
Lisainfo ja kommentaarid: 
Projekt hõlmab endas audiitortegevuse portaali ja registri laiendamist ning funktsionaalsuse kaasajastamist ja sidumist teiste infosüsteemidega, mis võimaldaks senisest edukamalt vastata avaliku huvi ootustele, muuta avalike teenuste pakkumist terviklikumaks, tõhusamaks ja kasutajakesksemaks, vähendades sealjuures halduskoormust ja -kulu ning kaasates uusi suure kasutajatehulgaga sihtgruppe, muutes arvestusvaldkonna passiivsed andmed sihtgrupile atraktiivseks infovooks.