Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuse osutaja
Haldusala: 
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala
Allasutus: 
Sihtasutus Innove
Teenuse üldandmed
Pealkiri: 
Erivajadustega arvestamise taotlus eesti keele tasemeeksamil
Teenuse prefix: 
INNO
Tunnus: 
019
Kirjeldus: 
Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile.
Sihtrühm: 
Private person
Teenuse omanik
Nimi: 
Evrika Kütt
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Kanal: 
Makse: 
Kliendile tasuta
Kanal: 
Makse: 
Kliendile tasuta