Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuse osutaja
Haldusala: 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala
Allasutus: 
Lennuamet
Teenuse üldandmed
Pealkiri: 
Funktsionaalsetesse süsteemidesse tehtavatest muudatustest teatamine
Teenuse prefix: 
LA
Tunnus: 
020
Kirjeldus: 
Aeronavigatsiooniteenuse osutajad, lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise eest vastutavad organisatsioonid peavad Lennuametit teavitama kõikidest kavandatud, ohutusega seotud muudatustest oma funktsionaalsetes süsteemides.
Sihtrühm: 
Juridical person
Teenuse omanik
Nimi: 
Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
E-post: 
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Kanal: 
Makse: 
Kliendile tasuta
Kanal: 
Makse: 
Kliendile tasuta