Second level menu content

Teenuse osutaja
Governance area: 
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala
Subdivision: 
Haridus- ja Noorteamet
Subdivision's register code: 
77001292
Teenuse üldandmed
Title: 
I tasandi tugispetsialisti teenuse taotlemine (lasteaedadele ja koolidele)
Service's prefix: 
HARNO
Feature: 
013
Description: 
Lasteaiad ja koolid saavad tellida I tasandi psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust. I tasandi teenust osutatakse koolis kohapeal tellitud mahus kogu õppeaasta vältel.
Target group: 
Administrative authority
Life or business event: 
Muu
Teenuse omanik
Name: 
Ave Szymanel
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Measurement year: 
Kanal: 
Payment: 
Service Fee