Second level menu content

Teenuse osutaja
Governance area: 
Maaeluministeeriumi haldusala
Subdivision: 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Subdivision's register code: 
70005967
Teenuse üldandmed
Title: 
Integreeritud mereseire arendamise toetus
Service's prefix: 
PRIA
Feature: 
167
Description: 
Tegevus, mis aitab lahendada komisjoni teatises „Suund mereseire integreerimisele: Ühine teabejagamiskeskkond ELi merendusvaldkondadele” (KOM/2009/0538) nimetatud ülesandeid ning lähtub samas teatises nimetatud juhtpõhimõtetest.
Target group: 
Juridical person
Life or business event: 
Muu
Teenuse omanik
Name: 
Piret Kljutšivski
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Kanal: 
Payment: 
Free
Kanal: 
Payment: 
Free