Second level menu content

Teenuse osutaja
Governance area: 
Justiitsministeeriumi haldusala
Subdivision: 
Justiitsministeerium
Subdivision's register code: 
70000898
Teenuse üldandmed
Title: 
Menetlusdokumentide kättetoimetamine e-toimiku vahendusel
Service's prefix: 
JUM
Feature: 
041
Description: 
Võimaldab tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes menetlusega seotud isikutel talle saadetud dokumente vastu võtta e-toimiku avaliku liidese kaudu.
Target group: 
Private person
Juridical person
Administrative authority
Life or business event: 
Muu
Teenuse omanik
Name: 
Margit Lauri
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Kanal: 
Payment: 
Free