Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuse osutaja
Haldusala: 
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala
Allasutus: 
Sihtasutus Innove
Teenuse üldandmed
Pealkiri: 
Noorte karjäärinõustamisel osalemine
Teenuse prefix: 
INNO
Tunnus: 
002
Kirjeldus: 
Toetatakse kuni 26-aastaseid noori teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et noor suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani.
Sihtrühm: 
Private person
Teenuse omanik
Nimi: 
Kristina Orion
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Kanal: 
Makse: 
Free
Kanal: 
Makse: 
Free
Kanal: 
Makse: 
Free
Kanal: 
Makse: 
Free