Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuse osutaja
Haldusala: 
Keskkonnaministeeriumi haldusala
Allasutus: 
Keskkonnaministeerium
Teenuse üldandmed
Pealkiri: 
Paikse saasteallika käitaja iga-aastane aruandlus käitises toimunud muudatuste kohta
Teenuse prefix: 
KEM
Tunnus: 
020
Kirjeldus: 
Iga aasta 31. detsembriks peab käitaja, kelle käitise võimsus on muutunud või muudatus kavandamisel, esitama Keskkonnaministeeriumile asjakohase teabe.
Sihtrühm: 
Juridical person
Teenuse omanik
Nimi: 
Evelyn Müürsepp
Teenuste kanalid ja mõõdikud