Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuse osutaja
Haldusala: 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala
Allasutus: 
Maanteeamet
Allasutuse registrikood: 
70001490
Teenuse üldandmed
Pealkiri: 
Sõiduki - ja juhtimisõigusega seotud andmete väljastamise taotlemine (liiklusregister)
Teenuse prefix: 
MA
Tunnus: 
041
Kirjeldus: 
liiklusregistri avalikele andmetele juurdepääsu võimaldamine masinloetaval kujul
Sihtrühm: 
Private person
Juridical person
Administrative authority
Teenuse omanik
Nimi: 
Meelis Telliskivi
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Mõõtmise aasta: 
Kanal: 
Makse: 
Teenustasu