Second level menu content

Teenuse osutaja
Governance area: 
Keskkonnaministeeriumi haldusala
Subdivision: 
Keskkonnaamet
Subdivision's register code: 
70008658
Teenuse üldandmed
Title: 
Vee erikasutusloa taotlemine
Service's prefix: 
KKA
Feature: 
052
Description: 
Loa taotleb isik, kellel on veeseadusest tulenev kohustus taotleda planeeritud tegevusteks vee erikasutusluba.
Target group: 
Private person
Juridical person
Life or business event: 
Ettevõtlusega tegelemine
Teenuse omanik
Name: 
Triin Mägi
Teenuste kanalid ja mõõdikud
Measurement year: 
Payment: 
Free
Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
2 593 0.00% 781 570.93€ 0.00h 0.00p