Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

06.10.2020
Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu õigus on isikul tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele; riigi- ja KOV asutusel ning muudel isikutel avaliku ülesande täitmiseks või õigustatud huvi korral. Mõõdik - päringute arv.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
216 258 000 - - -
Regulation
01.06.2021
XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 499 300 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Kasutaja arvutis olev tarkvara dokumentide allkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja ID-kaardi PIN koodide vahetamiseks. ID-tarkvara: DigiDoc Klient, DigiDoc Krüpto, ID-haldusvahend.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 378 000 - - -
Regulation
01.06.2021
Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha äriregistrist suurel hulgal päringuid ja hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 667 700 - 0.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.03.2017
Lahenduste pakkumine erinevatele probleemidele, mis on seotud eID (ID-kaart, Mobiil-ID) kasutamisega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 302 900 38 0.08h -
Regulation
08.06.2020
Kuvatakse ehitise kasutamise otstarve ja pinnad, asukoht, konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed, ehitise osad, vallasomandi piirangud, dokumendid (sh load, teatised), viited, andmeprobleemid, soojus- ja jahutusseadmed, energiamärgis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 552 900 - - -
Regulation
01.06.2021
Äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta, mis pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, korteriühistute registrist ning kommertspandiregistrist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 031 300 - 0.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.06.2021
Teabesüsteemist saab otsida infot kinnistute kohta (kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid ning kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste ja hüpoteekide andmeid).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 379 710 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.05.2021
Patendiameti kaubamärkide andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 086 540 - - -
Regulation
01.06.2021
Kõik huvilised saavad kasutada digitaalsel kujul Eesti väljaandeid, sealhulgas raamatuid, ajalehti, ajakirju, veebisaite, helisalvestisi, plakateid jm. Väljaannete kasutusele võivad rakenduda autoriõiguse jm seadustest tulenevad piirangud.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 682 110 - - -
Regulation
25.05.2021
Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadete vastu võtmine ning kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete töötlemine ning neile ohuhinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 916 150 94.75 62109.65h 3348.28p
Regulation
31.05.2021
Paber- ja digitaalkoopiate loomine raamatutest, ajalehtedest, ajakirjadest, kaartidest, plakatitest, fotodest, käsikirjadest, dokumentidest jne. Digiteeritakse esmajärjekorras Eestis ilmunud ja eestikeelseid väljaandeid.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 376 550 88.9 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
06.10.2020
Rahvastikuregistri andmete alusel saadetakse valijale valimiste teabeleht. Kui valija leiab, et tema kohta valijate nimekirja kantud andmetes on viga, esitab ta vea parandamise avalduse. Mõõdik - valijakaartide arv.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 301 510 - - -
Regulation
27.05.2021
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine. Õigust tee kasutamiseks on võimalik taotleda veebilehel www.teetasu.ee või samal veebilehel kajastatud ostukohtade vahendusel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 160 310 60.3333 0.05h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõidukiga tuleb käia perioodiliselt tehnonõuetele vastavuse kontrollis (tehnoülevaatusel), kus kontrollitakse sõiduki seisukorda spetsialisti poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 347 560 89 1.00h 0.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Käibemaksu deklareerimine ja tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 103 810 53 - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusteavikute kohta andmete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia andmebaasis; andmete levitamine masinloetavas vormingus nende taas- ja ristkasutuse eesmärgil.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
978 352 - - -
Regulation
25.05.2021
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
763 058 88 3.26h 2050.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Füüsilise isiku tulude deklareerimise vormid, enammakstud tulumaksu tagastamine või tulumaksu juurde tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
750 955 86 62580.00h -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab riigiasutustel saada igapäevaseks juhtimiseks vajalikku informatsiooni finants-, personali- ja palgaarvestuses teostatud toimingute kohta
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
665 257 76.5 - -
Regulation
24.05.2021
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
575 268 81.71 5.30h 262.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel. Taotluste esitamiste hulk teooria- ja sõidueksami tegemiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
486 310 64.5714 38.75h 946643.25p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
421 571 78.0556 8.75h 401.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - -
Regulation
25.05.2021
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
404 436 56.25 9.00h 1627.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Otsinguportaal võimaldab ühelt platvormilt kasutada Rahvusraamatukogu andmekogusid ja teenuseid ning annab kasutajale juurdepääsu võõrkeelsete teadusinfo andmebaaside tekstidele, e-raamatutele ja e-ajakirjadele väljaspool raamatukogu.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
392 027 56.65 - -
Regulation
01.06.2021
Äriregistri Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab esitada avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
337 970 - 0.30h -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Kauba sisenemisformaalsused ja import.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
329 006 32 27417.00h -
Regulation
28.05.2021
Saab esitada päringuid Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide, Eestis kehtivate Euroopa patentide ja Eestis kehtivuse lõpetanud (sh tühistatud) Euroopa patentide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
326 594 - - -
Regulation
26.04.2021
Tollikohustuse deklareerimine ja täitmine transiidil.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
284 572 59 94857.00h 3952.00p
Regulation
29.06.2021
Füüsiline või juriidiline isik, kellele on metsa majandamisel metsaseadusega kohustuseks pandud metsateatise esitamine, peab taotlema metsamajanduse luba.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
241 043 28.505 0.00h 0.00p
Regulation
10.02.2017
Riigiasutuste paber ja PDF ostuarved digitaliseeritkase ning koos e-arvetega menetletakse ostuarvete haldamise keskkonnas
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 105 80.3333 - -
Regulation
28.02.2017
Avaliku sektori asutused (lepingupartnerid) ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud saavad saata riigiportaali eesti.ee kalendrisse, e-postile või SMS-iga teavitusi
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 006 - - -
Regulation
25.05.2021
Juhiloa või esmase juhiloa vahetamine või asendamine seoses dokumendi kehtivuse lõppemise, kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumiga.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
189 092 90.5 1.30h 101860.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Tervise infosüsteemis olevate dokumentide vaatamise, sulgemise ja avamise võimaldamine, nende dokumentide kasutuse jälgimine (logid). Eesti Haigekassa andmekogudest retseptide ja raviarvete andmete nägemine. Tervisetõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
177 217 - - -
Regulation

36. NutriData

10.02.2017
Toitumise analüüsi programm (toidupäevik), toidu koostise andmebaas ja andmesisestus platvorm tootjatele
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
164 957 - - -
Regulation
10.02.2017
Kahjude vähendamise teenuste (süstlavahetus ja nõustamine) andmete kogumine esmasetest ja admin.allikatest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
153 913 - - -
Regulation
09.06.2021
Rahvusraamatukogu kogudest teavikute laenutamine kasutajale koju või lugemissaali, asutustele tööalaseks kasutamiseks või näitustel eksponeerimiseks. Teenuse vahendusel pakutakse raamatukogude vahelist laenutust.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
152 642 83.4333 - -
Regulation
28.05.2021
Saab esitada päringuid Patendiametile esitatud Eesti siseriiklike patenditaotluste ja siseriiklikku menetlusse esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste ning nende kummagi alusel välja antud patentide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
150 763 - - -
Regulation
26.07.2021
Kauba deklareerimine ekspordi tolliprotseduuril
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 056 31 43248.00h 1802.00p
Regulation
30.07.2020
Erakorralise juhtumi puhul liigub info Häirekeskuse kiirabi brigaadi erkaorralise medistiini osakonna vahel elektroonselt ning on hiljem kättesaadav kiirabiasutusele, patsiendile ja pere- ning eriarstidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 857 - - -
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda mootorsõidukijuhi juhendamise õigust, et anda sõidupraktikat mootorsõidukijuhi koolituskursusel õppivale või koolituskursuse lõpetanud isikule.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 040 86.0909 1.85h 14.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenusega saab teostada raamatupidamise-, personali-, palga-, ostutehingute ja müügitheingute arvestust. Jälgida eelarvete täitmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
96 745 73.3333 - -
Regulation
30.07.2020
Patsient saab elektroonselt koostada tervisedeklaratsiooni, taotleda tervisetõendit. Tervisetõendi väljastaja saab teha otsuse ja vormistada tervisetõendi elektroonselt. Tervisetõend on kättesaadav koheselt mootorsõidukijuhi lubade väljastajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 121 - - -
Regulation
28.05.2021
Andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud tööstusdisainilahenduste, esitatud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ja Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste tööstusdisainilahenduste kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 351 - - -
Regulation
28.02.2017
Igal Eesti isikukoodiga inimesel on olemas oma ametlik e-posti aadress – eesnimi.perekonnanimi(n)@eesti.ee. See e-posti aadress on mõeldud riigi ja inimese suhtluskanaliks, kuhu riik saab saata teateid ja inimest puudutavat infot.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 828 54.4 - -
Regulation
11.10.2021
Alates 2020. aasta juunist on kättesaadav e-teenus, mille abil saab ettevõte Maksu- ja Tolliametilt tagasisidet ja infot oma maksukäitumise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
67 526 47 - -
Regulation
30.07.2020
Töövõime ja puude hindamiseks on ekspertarstil ja ekspertiisi spetsialistil võimalik kasutada tervise infosüsteemis olevaid andmeid. Patsiendil on võimalik riikliku patsiendiportaali kaudu näha, kas ekspertarvamus on koostatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 079 - - -
Regulation
22.04.2021
Taimepassi väljastamiseks ja taimepassi väljastamise õiguse saamiseks esitatakse PMA-le taotlus. Taimepass on nõuetele vastavuse kontrolli ja päritolu tõendav märgistuse EL-i sisesel liikumisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
63 808 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel registreerimismärgi tellimine või kadunud, varastatud, kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
62 424 80.15 7.45h 12885.00p
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.