Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Ohtlikke veoseid (ADR) vedava autojuhi koolitamine lõpeb eksami(-te) sooritamisega Maanteeametis ning peale edukalt sooritatud eksamit/eksameid väljastatakse isikule autojuhi ADR-koolitustunnistus.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 997 62.6667 11.50h 4164.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sertifitseerimisele kuuluvad kõik lennunduses kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Aeronavigatsiooniteenuse osutajad, lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise eest vastutavad organisatsioonid peavad Lennuametit teavitama kõikidest kavandatud, ohutusega seotud muudatustest oma funktsionaalsetes süsteemides.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
30 - - -
Regulation
24.05.2021
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004 peavad kõik aeronavigatsiooniteenuse osutajad olema sertifitseeritud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.