Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

01.06.2021
Kõik huvilised saavad kasutada digitaalsel kujul Eesti väljaandeid, sealhulgas raamatuid, ajalehti, ajakirju, veebisaite, helisalvestisi, plakateid jm. Väljaannete kasutusele võivad rakenduda autoriõiguse jm seadustest tulenevad piirangud.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 682 110 - - -
Regulation
30.07.2020
Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - -
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 937 81.8 9505.00h 42295.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Digi-ID saab taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes, kui on kehtiv ID-kaart või kui taotletakse digi-ID koos ID-kaardiga.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Teenuse kasutajal on võimalik valida väljatrüki mõõtkava, ulatust, aluskaarti ning andmete koosseisu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Võimaldab esitada uusi dokumente olemasolevatesse tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustesse ning alustada uut tsiviil- ja halduskohtumenetlust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Dokumendi edastamine on avalik teenus, mille käigus on isikul võimalik edastada dokument ametiasutusele ning ametiasutusel isikule Eesti välisministeeriumi või Eesti välisesinduse kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MDR artikkel 10 lg 14
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.03.2017
TeRa - Vanade digitaalallkirja failiformaatide üle tembeldamise lahendus tagamaks nende pikaajalist tõestusväärtust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena TJA tunnistab, et raudteeveeremi tüüp või vedurile, mootorvagunile ning eriveeremile paigaldatava mootori tüüp vastab kehtestatud nõuetele, ja annab välja raudteeveeremi tüübikinnituse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.