Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

Ühtegi elektroonilist teenust ei leitud nende filtrite kombinatsiooniga. Eemalda kõik filtrid

10.02.2017
Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - -
Regulatsioon

11.03.2019
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
27 283 81.3333 5.80h -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

11.03.2019
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
27 283 81.3333 5.80h -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Patendiameti dokumentide otsing dokumendiregistrist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 233 - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Patendiameti dokumentide otsing dokumendiregistrist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 233 - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Teenuse kaudu saab PRIA-le edastada pindalatoetuste- ja maksetaotlusega seotud lisadokumente, mida teiste e-PRIA teenuste kaudu esitada ei ole võimalik
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 086 - - -
Regulatsioon

28.02.2017
Dokumendivahetuskeskus (DVK) on erinevatele dokumendihaldussüsteemidele (DHS) ja teistele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele ühine keskset dokumendi- ja infovahetusteenust pakkuv infosüsteem.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
604 - 0.67h -
Regulatsioon

10.02.2017
Digi-ID saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes, kui teil on kehtiv ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos ID-kaardiga
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

28.02.2017
Vajadusel hoiustame digiandmeid. Keskendume ainult kriitiliste infosüsteemide ja tõestusväärtuse vajadusega andmete hoiustamisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Digitaalsete katastripiiride saamiseks tuleb täita taotlusankeet ja tasuda riigilõiv, andmed edastatakse tellijale elektronposti teel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Eesti topograafia andmekogu ruumiandmete ning aluskaartide kasutamiseks tuleb täita taotlusvorm ning allkirjastada litsentsileping.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Pildistamine, skannimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab esitada uusi dokumente olemasolevatesse tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustesse ning alustada uut tsiviil- ja halduskohtumenetlust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

28.02.2017
Dokumendivahetuskeskkonna statistika ja hetkeseis
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Dokumendi edastamine on avalik teenus, mille käigus on isikul võimalik edastada dokument ametiasutusele ning ametiasutusel isikule Eesti välisministeeriumi või Eesti välisesinduse kaudu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

28.02.2017
Võimalus dokumendi saatja või vastuvõtja soovil dokumendi saatmine katkestada (dokumendi vastuvõtmisega on probleeme, ekslikult edastatud dokument jne).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - 0.08h -
Regulatsioon

28.02.2017
Keskselt pakutav komponent, mis lihtsustab dokumendihaldussüsteemi või muu infosüsteemi liidestamist DVKga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - 0.00h -
Regulatsioon

13.03.2017
Etalonteostus demonstreerib DHX protokolli töötamist. Ühtlasi on etalonteostust võimalik kasutada DHX-i võimekusega infosüsteemi testimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

22.03.2017
TeRa - Vanade digitaalallkirja failiformaatide üle tembeldamise lahendus tagamaks nende pikaajalist tõestusväärtust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

11.07.2017
Elektroonilise loovutuskeskkonna kaudu toimub väljaannete avaldamiseks loodud digitaalsete failide kogumine, kirjastajate nõustamine, säilituseksemplaride seire ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena TJA tunnistab, et raudteeveeremi tüüp või vedurile, mootorvagunile ning eriveeremile paigaldatava mootori tüüp vastab kehtestatud nõuetele, ja annab välja raudteeveeremi tüübikinnituse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Dokumentide otsing Dokumendiregistrist (ADR)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Ühtegi elektroonilist teenust ei leitud nende filtrite kombinatsiooniga. Eemalda kõik filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.