Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

07.03.2017
Lahenduste pakkumine erinevatele probleemidele, mis on seotud eID (ID-kaart, Mobiil-ID) kasutamisega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 302 900 38 0.08h -
Regulation
08.06.2020
Kuvatakse ehitise kasutamise otstarve ja pinnad, asukoht, konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed, ehitise osad, vallasomandi piirangud, dokumendid (sh load, teatised), viited, andmeprobleemid, soojus- ja jahutusseadmed, energiamärgis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 552 900 - - -
Regulation
25.06.2020
Postipaki deklareerimine ja maksude tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 359 60 - 1000.00p
Regulation
23.07.2021
Eestis kehtiva Euroopa patendi jõushoidmiseks peab patendiomanik tasuma iga kehtivusaasta eest riigilõivu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
37 544 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Kirjastajatele kirjastustunnuste määramine, raamatu rahvusvahelise standardnumbri ISBN, jadaväljaannete standardnumbri ISSN ja rahvusvahelise noodi standardnumbri ISMN andmine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 984 - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitusloa taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 813 - - -
Regulation
22.07.2021
Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas Päästeametile. (TuOS §4)
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 390 72.4 - -
Regulation
08.06.2020
Ehitusteatise ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 134 - - -
Regulation
30.06.2020
Passi taotlemiseks ja kättesaamiseks tuleb pöörduda Eesti Vabariigi välisesindusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 589 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda Euroopa patendi jõustamist Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 211 - - 300.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitise kasutusloa taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 551 - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitise kasutusteatise ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 364 - - -
Regulation
01.07.2020
Energiamärgise tellimine olemaolevale, projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 514 - - -
Regulation
30.06.2020
ID-kaardi taotlemiseks ja kättesaamiseks tuleb pöörduda Eesti Vabariigi välisesindusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 314 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitamise alustamise teatise esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 212 - - -
Regulation
26.07.2021
Füüsilise isiku ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine läbi LHV spetsiaalse pangakonto.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 900 52 - -
Regulation
08.06.2020
Ehitise täieliku lammutamise teatise esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 853 - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitise asukohta iseloomustava ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 378 - - -
Regulation
23.07.2021
Avaliku elektroonilise enampakkumise toimumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 050 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi õiguste ülemineku kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
740 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.09.2021
Tööandja esitab Tööinspektsioonile eelteate ehitustöödega alustamise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
553 - - -
Regulation
26.07.2021
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi andmete (omaniku, leiutaja, esindaja) muutmise kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
494 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
21.05.2021
Ettevõtja, kes soovib kasutada oma tootel või teenusel EL ökomärgist, peab taotlema selle registreerimist Keskkonnaagentuurist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
310 0 0.00h 7056.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
E-resident on välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
235 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda Euroopa patendis tehtud muudatuste jõustamis Eestis. Patendiamet avaldab muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
199 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MSA menetluse osa, kus amet hindab esitatud seadme dokumentatsiooni ja juhtumeid põhjalikult
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
170 - - 45.00p
Regulation
22.04.2021
Taotleja esitab VTA loomakaitsebüroole registreerimistaotluse vedajate koolitusele. Eksamitulemuste alusel VTA väljastab või ei väljasta taotlejale pädevustunnistuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
93 - - -
Regulation
21.05.2021
Organisatsiooni EMAS-sobivuse kohta langetab otsuse Keskkonnaagentuur.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 0 0.00h 490.00p
Regulation
22.04.2021
Taotleja esitab tegevusloa taotluse kohalikule veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmed üle, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel väljastab/või ei väljasta veoloa.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile litsentsi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.05.2021
Elektrooniline keskkond, mille kaudu saab taotleda katastrimõõdistamise tingimusi; esitada katastrimõõdistamise tingimustega määratud mahus ja vormingus mõõdistamise andmed ning dokumendid katastrimõõdistamise tingimuste kehtivuse ajal.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) on võimalik saada vajadusel e-riigieksamitunnistuse kinnitatud väljatrükk. Väljatrükk on tasuline: A4 lk - 1 euro. Tasuda saab kohapeal ainult sularahas.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Teenus võimaldab kolmandal osapoolel (sh tööandjal) kontrollida tunnistusel olevate andmete kehtivust ja vajadusel ka tunnistus alla laadida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Välisriigis elades on isikul võimalik Eesti välisesinduse kaudu tellida Eesti ametiasutuste ja ettevõtete poolt väljastatavaid dokumente.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Eesti keele õppe kulude hüvitamiseks on võimalik keeleõppijail taotleda hüvitist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Kolmandad isikud saavad näha oma juba toimunud ja veel toimumata eesti keele eksami andmieid SA Innove andmebaasis ning soovi korral ka tunnistuse alla laadida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Kui eesti keele tasemeeksami tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. Alates 1. oktoobrist 2010 väljastatakse duplikaat e-tunnistusena.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Eksamile registreerides saab valida sobiva taseme, aja, koha ning eksamiteate saamise viisi. Teenus on mõeldud neile, kes soovivad Eesti Vabariigi kodakondsust või peavad tõestama oma keeleoskust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Eesti kodanik saab esitada taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Teenuses saavad Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamile registreerunud või osalenud näha oma juba toimunud või veel toimumata seaduse tundmise eksami andmeid ning soovi korral registreeringu tühistada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Eesti kodakondsuse taotlemiseks on vaja sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Eksamile saavad registreeruda ainult need, kellel ei ole Eesti kodakondsust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile pandi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitisregistris registreeritud hoonetele soojus- ja jahutusseadmete andmete lisamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitise asukohta iseloomustava ehitusgeoloogilise uuringu esitamine Ehitisregistrisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Innoves saab tutvuda üleriigiliste tasemetöödega ja põhikooli eksamitööde valimiga, riigieksamitöödega, eesti keele tasemeeksamitöödega ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami töödega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Innove vahendab Euroopa Liidu tööelu ja haridusvaldkonna toetusi. Korraldatakse avatud taotlusvoore, nõustatakse toetuse taotlejaid ja toetuse saajaid, korraldatakse toetuste väljamaksmist ja kontrolli, kogutakse ja koostatakse aruandeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Keskkonnauuringute eesmärgil teostataval eripüügil võib kasutada elektripüügivahendit, milleks vajatakse tõendit.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
31.05.2021
Elektrituruseaduses sätestatud juhtudel peab ettevõtja taotlema tegevusluba Konkurentsiametilt
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Eripüügiluba taotletakse keskkonnauuringute, asustusmaterjali tootmiseks vajamineva kalamarja kogumiseks, sugukalade püügiks, hüpofüüsi kogumiseks, kalade ümberasustamiseks hukkumise vältimise või veekogu ökosüsteemi parandamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.