Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

29.09.2020
Füüsilise isiku tulude deklareerimise vormid, enammakstud tulumaksu tagastamine või tulumaksu juurde tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
750 955 86 62580.00h -
Regulation
31.05.2021
Füüsilisel kandjal Eesti teavikute säilituseksemplaride hankimine ja edastamine teistele trükise säilituseksemplari säilitavatele raamatukogudele. Järelevalve teostamine säilituseksemplari loovutajate üle vastavalt väljatöötatud korrale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 309 - - -
Regulation
22.04.2021
Fütosanitaarsertifikaadi taotlemiseks esitatakse taotlus PMA-le. Fütosanitaarsertifikaat on rahvusvaheliselt nõutav dokument, mis tõendab taimede ja taimsete saaduste vastavust sihtriigi nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 261 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 005 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.05.2021
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme (jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade; paiksete tuletõrjeseadnuete) ja süsteemi käitlemisloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
59 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Iga aasta 20. juuniks on teatud asutustel kohustus esitada Keskkonnaministeeriumile fluoritud kasvuhoonegaaside aruandeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.