Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

26.07.2021
Saab esitada Patendiametile nõude patenditaotluse kiirendatud menetlemiseks globaalse patenditaotluste menetlemise kiirtee (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) raames.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - -
Regulation
01.09.2021
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest suletud keskkonnas, esitab Tööinspektsioonile loa taotluse ja esmakordse kasutamise teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
23.07.2021
Maagaasiseaduses sätestatud juhtudel peab ettevõtja taotlema tegevusluba Konkurentsiametilt
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.09.2021
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest, teavitab õnnetusjuhtumist Tööinspektsiooni.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Saab esitada Patendiametile geograafilise tähise registreerimise taotlusi.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Saab taotleda geograafilise tähise registreeringu või taotluse andmete muutmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.