Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadete vastu võtmine ning kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete töötlemine ning neile ohuhinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 916 150 94.75 62109.65h 3348.28p
Regulation
31.05.2021
Rahvusraamatukogu korraldab ettevalmistatud programmide alusel erinevatele sihtrühmadele järgmisi haridustegevusi: üld- ja temaatilised ekskursioonid, kogusid tutvustavad teematunnid ja töötoad ning infopädevuse ja erialateabe koolitused.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 074 92.9 - -
Regulation
10.02.2017
Korruptsioonivastase seaduse alusel selleks kohustatud ametiisiku andmete töötlemine eesmärgiga teadvustada selle isiku ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 051 - - -
Regulation
30.07.2020
(Erivajadustega) inimeste võimalus hinnata oma võimeid ja vajadusi ning selgitada välja kutsesobivus ja tegevusvõimalused.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
329 - - -
Regulation
24.05.2021
Tegevusluba omavate hüdrograafiliste mõõdistustööde tegijate mõõdistustööde kavandite kooskõlastamine ning mõõdistusaruannete heakskiitmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 - - 15.00p
Regulation
24.05.2021
Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemiseks esitatud tegevusloataotluste registreerimine, taotleja vastavusele hinnangu andmine ja tegevusloa ettevalmistamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
37 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõtetel, kes omavad vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
29.06.2021
Käitiste käitajatel peab olema käitaja arvelduskonto Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis (ELi HKS), mis kontrollib lubatud heitkoguse ühikute väljastamist, ülekandmist, tagastamist ja tühistamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Hasartmängude korraldusluba on vaja taotleda, kui soovitakse korraldada hasartmänge ja olemas on hasartmängu korraldamise tegevusluba. Korraldusluba on vaja taotleda iga mängukoha jaoks eraldi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Isik, kes soovib end kaitsta hasartmängude mängimisega kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede eest, saab endale seada hasartmängude mängimise piirangu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Hasartmängude korraldamise tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse korraldama hakata hasartmänge. Tegevusluba annab õiguse hasartmängu korraldusloa taotlemiseks. Hasartmängu tegevusloa peab taotlema iga hasartmängu liigi jaoks eraldi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Isik saab enda hasartmängude mängimise piirangu kustutada pärast tähtaja möödumist, mille ta määras piirangu seadmisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes on eelnevalt esitanud vastava majandustegevuse teate. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Tegevusluba on vaja hüdrogeoloogilisteks uuringuteks, hüdrogeoloogiliseks kaardistamiseks; (soojussüsteemi) puurkaevude ja -aukude projekteerimiseks, puurimiseks, rekonstrueerimiseks ja likvideerimiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.05.2021
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäämise või hukkumise korral.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Portaalist leiab kogu informatsiooni endaga seotud Päästeameti poolt läbiviidavate haldusmenetluste kohta, saab kiiresti ja mugavalt menetlust läbi viiva inspektoriga suhelda.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedese Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) hindab välisriigi kvalifikatsioone ja määrab vastavuse õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti kõrgkoolides ning töötamiseks reguleerimata kutse- ja ametialadel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

25. Hinnang

22.07.2019
MTA hinnang ettevõtjale erinevates aspektides
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise püstitamiseks hoonestusloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.