Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

09.06.2020
Kasutaja arvutis olev tarkvara dokumentide allkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja ID-kaardi PIN koodide vahetamiseks. ID-tarkvara: DigiDoc Klient, DigiDoc Krüpto, ID-haldusvahend.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 378 000 - - -
Regulation
31.05.2021
Erinevate suhtluskanalite kaudu saabunud klientide küsimustele ja infopäringutele vastamine, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 614 94.5 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Personaalne koolitus ja juhendamine vajaliku info leidmiseks, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
99 - - -
Regulation
31.05.2021
Kultuurilooliste isikuarhiivide korrastamine, pikaajaline säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Arhiividokumentide laenutamine, päringutele vastamine ja nõustamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - -
Regulation
30.07.2020
Vastutav töötleja peab teatama isikuandmetega seotud rikkumisest inspektsioonile, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada, et selle rikkumise tulemusena ei teki tõenäoliselt ohtu inimese õigustele ja vabadustele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
22.07.2021
Lasteaiad ja koolid saavad tellida I tasandi psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust. I tasandi teenust osutatakse koolis kohapeal tellitud mahus kogu õppeaasta vältel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MDR artikkel 85
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.03.2017
eID tarkvaralised komponendid eTeenuse pakkujatele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 18
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Innovatsiooniklastri eesmärgiks on stimuleerida majandus- ja uuendustegevust, edendades intensiivset suhtlemist, ressursside jagamist ning teadmiste ja oskusteabe vahetamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.01.2022
Kirjeldus
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Tegevus, mis aitab lahendada komisjoni teatises „Suund mereseire integreerimisele: Ühine teabejagamiskeskkond ELi merendusvaldkondadele” (KOM/2009/0538) nimetatud ülesandeid ning lähtub samas teatises nimetatud juhtpõhimõtetest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Kaart võimaldab reaalajas jälgida, milline on parasjagu õhukvaliteet kõikides Eesti seirejaamades. Riiklikes jaamades on peatähelepanu all kõikjal Euroopa Liidus jälgitavad välisõhu kvaliteedi parameetrid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Iga kodanik saab eesti.ee portaalis tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetega enda kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Teenusega tagatakse isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine ning dokumentide väljaandmine ning dokumentide järelteenindus ja kehtetuks tunnistamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.