Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

29.06.2021
Registreerima peavad isikud, kes a) on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest, b) veavad tavajäätmeid, c) korraldavad vahendajana jäätmete kõrvaldamist, d) tegutsevad edasimüüjana.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
948 0 0.00h 0.00p
Regulation
24.05.2021
Isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, esmane tunnustamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2021
Jalgratta juhtimisõiguse taotlemiseks nõutava teooria- ja sõidueksami läbimine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
124 - 38.00h 115.00p
Regulation
29.06.2021
Füüsilisel või juriidilisel isikul tuleb taotleda jahinduse valdkonnas tegelemiseks lube.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 0 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2021
Sadama pidaja koostab ja rakendab nõuetekohase laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 0 0.00h 0.00p
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 6
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
06.01.2021
Kontrollitakse korraldatud raudteeliikluse vastavust liiklusohutuse nõuetele. Kutsetunnistuste, pädevuste kontroll, vedurijuhtide lubade kontroll, kontrollitakse ka veeremi vastavus tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuete täitmist
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.07.2020
Tagamaks joogivee vastavuse veeseaduse ja rahvatervise seaduses kehtestatud nõuetele esitab joogivee käitleja Terviseametile kooskõlastamiseks oma joogivee kontrollikava.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.