Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

01.06.2021
XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 499 300 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Paber- ja digitaalkoopiate loomine raamatutest, ajalehtedest, ajakirjadest, kaartidest, plakatitest, fotodest, käsikirjadest, dokumentidest jne. Digiteeritakse esmajärjekorras Eestis ilmunud ja eestikeelseid väljaandeid.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 376 550 88.9 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Käibemaksu deklareerimine ja tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 103 810 53 - -
Regulation
26.05.2021
Isikud, kellele laieneb saastetasude, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksmise kohustus peavad esitama keskkonnatasu deklaratsiooni.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 414 25.79 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2021
VV määruses "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" nimetatud andmete esitamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 158 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.07.2021
Õppenõustamine on laste, laste seaduslike esindajate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 512 - - -
Regulation
25.05.2021
Väljastatud pädevustunnistus (või vastav kirje juhiloal) tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 822 76.3333 6.40h 13600.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Kinnistuportaali (KAEP, kinnistuportaal.rik.ee ) põhiliseks ülesandeks on võimaldada isikul portaali vahendusel luua ning esitada kinnistamisavaldust Kinnistusraamatu infosüsteemi KRIS4 automaatseks registreerimiseks ning edasiseks menetlemiseks
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 653 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.03.2017
Elutähtsa teenuse osutajatel ja/või ISKE rakendajatel on oluliste turvaintsidentide asjus kohustus teavitada ja esitada intsidendi raport CERT‐EEle.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 299 - - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei oma kiirgustegevusluba ning soovivad mõõta erinevaid kiirgustasemeid, saavad tellida mõõtmisteenust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 127 40.245 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus. Avalduse saab esitada e-MTAs või teenindusbüroos. Avalduse saab esitada ka notari kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 304 71 - -
Regulation
29.06.2021
Teadete esitamine võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse kohta
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 540 0 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2021
Keskkonnaloaga määratakse loodusressurssi kasutusõiguse ja keskkonna saastamisega seotud tingimused. Luba annab õiguse tegeleda eraldi või üheaegselt vee erikasutuse, õhusaaste, jäätmete käitlemise ja/või maavara kaevandamisega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 176 3.25 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
27.07.2021
Saab esitada Patendiametisse taotluse kaubamärgi registreerimiseks Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 103 - - 948.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kaubamärgi registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 741 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Kalastuskaart tuleb taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, vähinatta, vähimõrda, liivi, kuuritsat, harpuuni, õngpüüniseid, spinningut ja lendõnge.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 002 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab esitada taotlusi kaubamärgi andmete (taotleja või omaniku nime ja/või aadressi, esindaja) muutmiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 477 - - 2.00p
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda kaubamärgiõiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 461 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Kaitseliidu liikmeks astumiseks tuleb välja valida malev, millega liituda soovitakse ning võtta ühendust sealse personalispetsialistiga, kellega lepitakse kohtumiseks aeg kokku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 985 - - -
Regulation
25.05.2021
ATP kokkuleppe nõudeid täitvale sõidukile tunnistuse taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 841 49.6667 52.50h 3.00p
Regulation
23.07.2021
Konsultatsiooni käigus saab vastuseid kaubamärkide registreeritavuse ja õiguskaitse küsimustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 802 - - -
Regulation
20.05.2021
Kodanikul on kättesaadav informatsioon kaitsevaldkonna vabade ametikohtade kohta ning võimalus seaduses ettenähtud tingimustel ametikohtadele kandideerida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 560 - - -
Regulation
22.07.2021
Kaitseliidu liikmeks astumiseks peab valima maleva, millega liituda soovitakse ning võtma ühendust sealse personalispetsialistiga, kellega lepitakse vajadusel kokku aeg kohtumiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 522 - - -
Regulation
20.05.2021
Kutsetunnistuste sisestamine kutseregistrisse
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 500 0 0.00h 0.00p
Regulation
23.07.2021
Konsultatsioonis saab vastuseid patenditaotluse ja kasuliku mudeli taotluse vormistamisega seotud küsimustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 454 - - -
Regulation
25.05.2021
Koormuspiirangu alas liiklemiseks eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 289 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Luba peavad taotlema isikud, kellel on kiirgusseadusest tulenev kohustus omada kiirgustegevuse läbiviimiseks kiirgustegevusluba. Kiirgustegevusloa omajal on kohustus esitada aruanne Keskkonnaametile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 175 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab vastuseid tööstusdisainilahenduste registreerimist puudutavatele küsimustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
357 - - -
Regulation
26.07.2021
Saab esitada Patendiametile taotlusi leiutisele kaitse saamiseks kasuliku mudelina.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
345 - - 796.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimiamet väljastab kliiniliste uuringute teostamiseks lube, mis annavad õiguse neid Eestis läbi viia.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
321 - - -
Regulation
29.06.2021
Tulenevalt atmosfääriõhu kaitse seadusest, peavad kütuse tarnijad vähendama tarbimisse lubatud kütuste kasvuhoonegaaside mahukust. Selleks tuleb tarnijal esitada nõuetekohane aruanne.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
240 0 0.00h 0.00p
Regulation
30.07.2020
Pikaajalise kaitstud töö teenus on inimestele, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Sotsiaalkindlutusameti suunamisel on see võimalik puidutöö, lihttöö ja käsitöö töötubades.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
238 - - -
Regulation
25.05.2021
Eesti Vabariigi kodanik, kellel puudub kaitseväekohustus või on vabastatud kaitseväekohustusest, kuid soovib riigikaitses osaleda, saab algatada menetluse kaitseväekohustuse võtmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
215 - - -
Regulation
26.06.2020
Kui omaniku varale on KV õppuse käigus tekitatud kahju, likvideeritakse õppuse korraldanud üksuse poolt kahju.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
24.05.2021
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad ehitise püstitamisel, maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist võõrandada või kasutada väljaspool kaevise tekke kinnisasja, peavad esitama taotluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
185 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.06.2020
KV ja KL välised kasutajad saavad harjutusvälju broneerida saates taotluse või samasisulise e-kirja harjutusväljale mida soovitakse kasutada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
170 - - -
Regulation
23.07.2021
Kaubamärgile kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
134 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kasuliku mudeli registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
132 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Juriidilised isikud saavad tasuliselt taotleda kiirgusohutust tagavat teenust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
121 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kaubamärgi pandi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
94 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Arendustoetust võivad taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühingud.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 - - -
Regulation
20.05.2021
Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamite sisestamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 0 0.00h 0.00p
Regulation
30.06.2020
Kohanemiskursustel on tööealistel erivajadustega inimestel võimalus õppida ennast ja oma võimalusi eneseteostuseks paremini tundma. Õpe toimub erialavaliku toetamiseks ja igapäevaeluoskuste õppeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - -
Regulation
01.08.2021
Töötervishoiu tööinspektor viib läbi uurimise ning teeb kokkuvõtte kutsehaigestumise põhjuste ja töökeskkonna vastavuse kohta õigusaktide nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - -
Regulation
09.07.2021
Väljaveolitsents annab õiguse kahesuguse kasutusega kauba ekspordiks Euroopa Liidu välisesse riiki nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 2 punkti 2 tähenduses
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Kutsehariduse omandamise võimalus erivajadustega inimestele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation
26.06.2020
Kaitsevägi aitab vajadusel avalikku- ja erasektorit kontaktide leidmisel juhul kui neil on vaja leida KV tehnikat ja varustust oma projektide läbiviimiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet hindab teatisi ja ravimiga seotud riske.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse andmete (bibliograafiliste andmete, kirjavigade, õiguskaitse piiramine, esindaja) muutmist ja parandamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.