Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Väljastatud pädevustunnistus (või vastav kirje juhiloal) tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 822 76.3333 6.40h 13600.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
ATP kokkuleppe nõudeid täitvale sõidukile tunnistuse taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 841 49.6667 52.50h 3.00p
Regulation
25.05.2021
Koormuspiirangu alas liiklemiseks eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 289 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
27.05.2021
Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse saamiseks tuleb esitada Lennuametile taotlus, lisades kontrollpiloodi hindamislehe, kontrollpilootide standardimiskursuse läbimise tõendi, tõendid taotletava rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.