Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 229 66.75 192.00h -
Regulation
25.05.2021
Eesti lippu kandvate laevade tehnilise ülevaatuse teostamine ja tunnistuste väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 704 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Laevapere liikmete teadmiste ja oskuste hindamise alaliselt tegutseva komisjoni ees.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
834 57.2325 3.00h 16.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks loa taotlemine. Sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
611 - 36.00h 36.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registriga on lubatud tutvuda ja õigus saada ärakirju laeva omanikul, laeva prahtijal, pädeval riigiasutusel ning isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
327 65.3333 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.08.2021
Lennujuhtidele, lennujuhi õpilastele ja lennuinformaatoritele väljastatakse lennunduslube vastavalt Komisjoni määruse nr 805/201117 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.08.2005 määruse nr 96
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
280 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registri kande muudatuste tegemine ja kustutustunnistuse väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
215 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Laeva nime kooskõlastamine ja kooskõlastuse kohta tõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 65 - -
Regulation
25.05.2021
Kaubandusliku meresõidukoodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumentide ärakirja väljavõte.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
130 50 2.00h 100.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registrisse kandmisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks ja registreerimise pikendamisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks esitab laeva prahtija Veeteede Ametile vajalikud dokumendid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
AOC saamiseks nõutavad dokumendid tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne planeeritavat lennutegevuse algust. Taotlus tuleb esitada Lennuameti ette antud vormil, mille taotleja saab peale esmast konsultatsiooni (kohtumist).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sertifitseerimisele kuuluvad lennuväljad ja kopteriväljakud, mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks ning mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Klient taotleb Transpordiameti luba kasutada nõuetest erinevaid liikluskorraldusvahendeid. Eesmärk leida kasutusel olevatele lahendustele uusi alternatiivseid võimalusi ning võtta õnnestunud lahendused laiemasse kasutusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 100 120.00h 14.00p
Regulation
25.05.2021
Reguleerijaid võib koolitada vaid Transpordiameti tunnustuse alusel. Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse Transpordiametile.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - 8.00h 4.00p
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.