Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

29.06.2021
Füüsiline või juriidiline isik, kellele on metsa majandamisel metsaseadusega kohustuseks pandud metsateatise esitamine, peab taotlema metsamajanduse luba.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
241 043 28.505 0.00h 0.00p
Regulation
11.10.2021
Alates 2020. aasta juunist on kättesaadav e-teenus, mille abil saab ettevõte Maksu- ja Tolliametilt tagasisidet ja infot oma maksukäitumise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
67 526 47 - -
Regulation
22.04.2021
Ettevõtja kes soovib tegeleda toidu ning toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete käitlemisega peab enne tegevuse alustamist enda tegevusest kas teada andma või omama tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 986 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet lubab erandkorras turustada Eestis müügiloata ravimeid. Taotluse saab esitada arst ravimi kasutamiseks oma patsiendil, erialaselts ravimi kasutamiseks teatud kindla diagnoosiga patsientide rühmal, tervishoiuasutus oma patsientidel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 129 - - -
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja esitab enne ehitusvaldkonna teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate. Ehitusvaldkond hõlmab ehitusseadustikus sätestatud teatamiskohustusi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 377 12.89 2.50h -
Regulation
22.04.2021
Ettevõtja, kes tegeleb mahepõllumajandusliku taime- ja/või loomakasvatusega, esitab PMA-le taotluse maheettevõtte tunnustamiseks (10.märts-10.apr). PMA viib läbi kontrollid ning kannab tunnustatud tootja mahepõllumajanduse registrisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 888 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Maakorraldustoimingu ja maa sihtotstarbe muutmiseks esitatakse taotlus PMA-le.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 752 - - -
Regulation
25.06.2021
https://msa.sm.ee/
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 706 - - 1.00p
Regulation
22.04.2021
Ehitusprojekti koostamiseks väljastab PMA maaomaniku taotluse alusel projekteerimistingimused; registreerib uurimistööde aruanded; hoone, rajatise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks väljastab ehitusloa ja kinnitab kasutuselevõtu akti.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 056 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Põllumajandusameti maakondlik keskus väljastab maaomanikule teostusjoonistest väljavõtte ja annab muud teavet maaparandussüsteemi kohta maaomaniku vabas vormis esitatud taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 050 - - -
Regulation
22.04.2021
Taotleja esitab majandustegevusteate söötade büroole või läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali. Söötade büroo kontrollib andmed, menetleb neid ja vajadusel sisestab andmed riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
963 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne alkohoolse ja tubakatoote jaemüügiga alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
830 10.64 2.50h -
Regulation
22.04.2021
Ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele antava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse taotlemiseks taotletakse dokumentide kooskõlastused PMA-st.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - -
Regulation
22.04.2021
Maaparandussüsteemi maa alale muu ehitise rajamiseks vajalike kooskõlastuste saamiseks esitatakse PMA-le taotlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne reisiettevõtjana tegutsemisega alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
529 10.64 2.50h -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne renditööjõu vahendamisega ja tööjõu pakkumisega tegevuse alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
436 10.64 0.50h -
Regulation
22.04.2021
Taotleja esitab maaparandusalal tegutsemise õiguste saamiseks majandustegevusteate Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
372 - - -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne alkohoolse toote või tubakatoote hulgimüügiga alustamist registripidajale teate.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
334 10.64 1.50h -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne seadmetöö valdkonnas teenuse osutamisega alustamist teate registripidajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
286 10.64 0.25h -
Regulation
22.04.2021
Uurimistöö teostanud ettevõtja esitab uurimistöö tulemused projekteerimistingimuste taotlejale ja Põllumajandusametile uurimistöö lõpetamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
247 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab esitada Patendiametile meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse taotlusi.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
184 - - 1198.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda täiendava kaitse või täiendava kaitse taotluse andmete muutmist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris. Patendinõudluse piiramine, omaniku andmete või esindaja muutmine, kirjelduse parandamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
142 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
https://msa.sm.ee/
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
100 - - 1.00p
Regulation
13.05.2021
Litsentsi saavad taotleda ainult füüsilised isikud. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
97 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne tuleohutuse valdkonnas teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
63 10.64 1.50h -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne elektrienergia müügi teenuse osutamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
58 10.64 0.25h -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne muinsuskaitsevaldkonnas teenuse osutamisega alustamist teate registripidajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 10.64 1.00h -
Regulation
28.05.2021
Saab tasuda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse jõushoidmise lõivu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - 5.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne kaubandusliku loterii korraldamisega alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 10.64 2.50h -
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja esitab enne sideteenuse (mobiiltelefoniteenus, telefoniteenus, andmeside vms) osutamise alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 10.64 2.50h -
Regulation
21.05.2021
Füüsiline isik, kes soovib metsakorraldustööde kutsetunnistust, peab läbima Keskkonnaagentuuri poolt korraldatud koolitused ja eksamid (teooria ja välitöö). Keskkonnaagentuur väljastab kutsetunnistused.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 0 0.00h 2562.00p
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne kahjuritõrjega alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
23 10.64 0.50h -
Regulation
26.06.2020
Merre rajatava taristu (torujuhtmed, kaablid, tuulikud jne) alla jääva merepõhja kontrollimine lõhkekehadest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 - - -
Regulation
21.05.2021
Ettevõtjad, kes tahavad tegeleda metsakorraldustööde teostamisega, peavad Keskkonnaagentuurist taotlema metsakorraldustööde tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne gaasi müüjana teenuse osutamise alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 10.64 0.25h -
Regulation
04.05.2021
Litsents annab õiguse viia läbi maa korralist, erakorralist ja õigusvastaselt võõrandatud maa hindamist, lisaks õiguse saada väljavõtteid tehingute andmebaasist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 100 6.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne muusikateoste Internetis kasutamise õiguste teostamisega alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 10.64 0.25h -
Regulation
30.07.2020
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopiate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.05.2021
Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab Maa-ameti aluskaartide kasutamist GIS-ja CAD-tarkvarades ning veebikaartidel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne, geoloogilise uuringu aruanne või muu töö kinnitatakse Keskkonnaministeeriumis ja selle alusel tehakse muudatus keskkonnaregistris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2021
Maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamise X-tee teenus on suunatud neile, kellel on vajadus esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi suuremas mahus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse pikendamist ravimi pediaatrias kasutamise korral.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Võimaldab tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes menetlusega seotud isikutel talle saadetud dokumente vastu võtta e-toimiku avaliku liidese kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia litsentsi registreerimist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia pandi registreerimist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.07.2021
Saab esitada Patendiametile mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlusi.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia registreeringu või registreerimistaotluse andmete muutmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia või mikrolülituse topoloogia registreerimistaotluse õiguste üleminekut.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Kõik huvilised saavad otsida ja kasutada Muuseumide Infosüsteemis olevaid museaalide kirjeldusi ning digikujutisi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.