Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

10.02.2017
Toitumise analüüsi programm (toidupäevik), toidu koostise andmebaas ja andmesisestus platvorm tootjatele
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
164 957 - - -
Regulation
10.02.2017
Natura erametsa toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 000 - - -
Regulation
27.08.2020
Toetus on ette nähtud spordiorganisatsioonidele lapsi ja noori juhendavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukuludeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
393 - - -
Regulation
26.06.2020
Toetatavate nõustamisteenuste osutamine eesmärgiga parandada kliendi majapidamise, ettevõtte ja/või investeeringu majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
369 96.6 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Kokkuleppel kaplaniga saab end registreerida tema juurde hingehoidlikule vestlusele või pihile, mille puhul on garanteeritud pihisaladuse hoidmise kohustus kaplani kui vaimuliku poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
120 - - -
Regulation
14.09.2018
Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevatel ravimite tootmise või hulgimüügi tegevuslubade omajad, teaduslikul eesmärgil ja lähteainete käitlejad peavad esitama narkootilise ja psühhotroopsete ainete käitlemise kvartaalseid aruandeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
89 - - -
Regulation
26.05.2021
Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - 63.20p
Regulation
14.09.2018
Õppe- ja teadusasutused peavad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil kasutamiseks taotlema Ravimiametilt loa.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
26.06.2020
Naiskodukaitse organisatsiooniga liitumiseks tuleb ühendust võtta soovitud ringkonna esinaisega ning esitada liitumise avaldus, liitumise avalduse lisa - ankeet, perearsti tõend tervisliku seisundi kohta ning passipilt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Teenuse eesmärk on NEET-noorte tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Teenus hõlmab endas noorte ülesleidmist, sh tööd noorte kogunemiskohtades, motiveerimist, sh tugiisiku tegevust ja arendavad tegevust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Asutuse põhiülesandeks on noorsootöö sisuline arendamine, sh metoodiliste ja juhendmaterjalide loomine, tegevuste kvaliteedi hindamine, tegijate nõustamine, parimate praktikate vahendamine ning mõju seire.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Esmakordsel noorsootöötaja kutse taotlemisel tuleb esitada portfoolio, isikut ja haridust tõendavate dokumentide koopiad ning tasuda maksekorraldus. Taotlemine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Toetatakse kuni 26-aastaseid noori teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et noor suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Noortele töö ja ettevõtluskogemuse võimaldamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitumiseks tuleb välja valida malev, mille liikmeks soovitakse astuda, võtta ühendust sealse noorteinstruktoriga, leppida kokku kohtumine ja esitada Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitumise avaldus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Toetatakse kuni 26-aastaseid noori teadlike otsuste tegemisel. Informeeritud kodanik oskab paremini ühiskonna ja enda elu planeerimisel ja teostamisel osaleda. Noor suudab paremini analüüsida iseennast, oma võimalusi ning teha teadlikke valikuid
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Kloogaranna noortelaager pakub mitmeid võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks eelkõige noortele, kuid pakume võimalusi aastaringselt kasutamiseks ka noorteorganisatsioonidele, noorsootöö asutustele jt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Kaitseliidu struktuuriüksusega Naiskodukaitse liitumiseks peab ühendust võtma soovitud ringkonna esinaisega ja esitama liitumise avaldus koos muude nõutud dokumentidega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedese, Eesti ettevõtjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös loodud stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Kaitseliidu struktuuriüksusega Noored Kotkad litumiseks peab valima maleva, mille liikmeks soovitakse astuda, võtma ühendust sealse noorteinstruktoriga, leppima kokku kohtumine ja esitama Noorte Kotkastega liitumiseks avaldus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Riikliku programmi eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-17-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. SA Archimedeselt saavad toetust taotleda nii ametlikud kui ka mitteametlikud noortegrupid.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Lepingu kohaselt tagab MES igas Eesti piirkonnas sama hinnaga nõustamisteenuste kättesaadavuse. Klient peab maksma nõustamisteenuse osutajale ainult omaosaluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Meetme üldeesmärgiks on konsulentide koolitamine nõustamissüsteemi jaoks prioriteetsetes valdkondades. Toetuse andmise eesmärk on tagada nõustajate asja- ja ajakohased teadmised ning parandada seeläbi nõustamisteenuse kvaliteeti.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.