Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Sõidukiga tuleb käia perioodiliselt tehnonõuetele vastavuse kontrollis (tehnoülevaatusel), kus kontrollitakse sõiduki seisukorda spetsialisti poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 347 560 89 1.00h 0.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
763 058 88 3.26h 2050.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
575 268 81.71 5.30h 262.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel. Taotluste esitamiste hulk teooria- ja sõidueksami tegemiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
486 310 64.5714 38.75h 946643.25p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
421 571 78.0556 8.75h 401.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
404 436 56.25 9.00h 1627.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juhiloa või esmase juhiloa vahetamine või asendamine seoses dokumendi kehtivuse lõppemise, kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumiga.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
189 092 90.5 1.30h 101860.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda mootorsõidukijuhi juhendamise õigust, et anda sõidupraktikat mootorsõidukijuhi koolituskursusel õppivale või koolituskursuse lõpetanud isikule.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 040 86.0909 1.85h 14.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel registreerimismärgi tellimine või kadunud, varastatud, kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
62 424 80.15 7.45h 12885.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestis lubatust suuremate mõõtmete ja massiga sõidukitele (autorongidele) eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 566 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki ümberehitus toimub, kui muutuvad sõiduki tehnilised andmed. Muudatused kantakse liiklusregistrisse. Ümberehituse käigus kontrollitakse, kas plaanitavad ja hiljem tehtavad muudatused sõiduki juures vastavad kehtestatud tehnonõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 733 64 2282.00h 10689.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tüübikinnnitus väljastatakse tootele või sõidukile, kui tunnustatud katselabori katsete alusel tõendatakse selle vastavust kehtivatele nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 428 - 80.00h 30.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab pärast õpetajakoolituse läbimist taotleda mootorsõidukijuhi õpetamise õigust, mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
903 68.4 2.80h 2.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sadama kandmine sadamaregistrisse või sadamaregistris muudatuste tegemine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
555 48 - 2397.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Turvatunnistuse saamiseks teostab Veeteede Amet ülevaatuse. Ülevaatuse teostamiseks peab sadamarajatise valdaja vähemalt 30 päeva enne soovitavat ülevaatuse aega esitama taotluse, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
107 73.3667 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Sadama pidajate poolt kooskõlastamisele esitatud sadamate ja sadamate sissesõiduteede märgistuse rajamise või muutmise projektide läbivaatamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 - - -
Regulation
25.05.2021
Turvaettevõtja peab tegevusloa saamiseks esitama taotluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - 4.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.