Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

27.05.2021
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine. Õigust tee kasutamiseks on võimalik taotleda veebilehel www.teetasu.ee või samal veebilehel kajastatud ostukohtade vahendusel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 160 310 60.3333 0.05h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 404 66.25 - 32550.00p
Regulation
26.05.2021
Veeteele uurimistöödeks vajaliku teadusaparatuuri või muude seadmete paigaldamisele hinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
149 - - -
Regulation
24.05.2021
Saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks vastavalt julgestusstandarditele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.