Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

30.04.2021
Tervishoiuteenuste osutamiseks on vajalik tegevusluba (üldarstiabi, eriarstiabi, kiirabiteenuse, iseseisvalt õendus- ja ämmaemandusabi osutamiseks). Selleks tuleb esitada Terviseametile vastav taotlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.04.2021
Tervishoiutöötajad (arst, hambaarst, õde, ämmaemand), proviisorid, kes vajavad tõendit EL liikmesriikides või muus välisriigis töötamiseks, peavad taotlema kutsekvalifikatsiooni tunnustamist. Selleks tuleb esitada Terviseametile vastav taotlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.04.2021
Kõik Eestis töötavad arstid, õed, ämmaemandad, hambaarstid ning proviisorid ja farmatseudid peavad olema registreeritud Terviseameti tervishoiutöötajate registris. Selleks tuleb esitada Terviseametile vastav taotlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Tõendit A1 tuleb taotleda ametiasutuse esindajal oma asutuse töötajale, kui ta lähetab oma töötaja ajutiselt tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki või töötaja elab Eestis ja töötab ainult teie ametiasutuse heaks mitmes Euroopa liikmesriigis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Töötaja, kes elab Eestis ja töötab rohkem kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis (kaasaarvatud Eesti), peab sotsiaalkindlustusametilt taotlema A1 tõendit.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tööandja (ettevõtja, FIE), kes soovib oma töötajat (või FIE iseennast) ajutiselt (kuni 24 kuuks) lähetada Eestist tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki, peab taotlema sotsiaalkindlustusametilt A1 tõendit.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tõendi A1 taotlemine FIE-na endale
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tõendit A1 tuleb taotleda iseendale, kui elate Eestis ja töötate erinevate tööandjate heaks mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis või elate Eestis ja töötate ühe tööandja heaks mitmes liikmesriigis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab tühistada iseenda tõendi A1 taotluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab vaadata enda nimele taotletud ja väljastatud tõendeid A1.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab tühistada teie nimele väljastatud tõendi A1.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Saab taotleda Maksu- ja Tolliametist tõendeid maksuvõla puudumise, keskmise töötasu ja palgaandmete kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Avatud taotlusvooru kaudu luuakse uusi lapsehoiukohti.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Muuseumidele, kultuuripärandi valdkonnaga tegelevatele juriidilistele isikutele, kultuurimälestise omanikule, valdajale või füüsilisele isikule riigieelarvest toetuse andmise toetuse kasutamise aruannete esitamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Kultuurimälestise omanikule, valdajale või füüsilisele isikule riigieelarvest toetuse andmise toetuse kasutamise aruannete esitamine kultuurimälestiste registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Aruandes esitatakse info saadud toetuse kasutamise ning selle tulemuste ja mõju kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetuse eesmärk on luua eeldused publikut kõnetava Eesti filmikunsti kõrgetasemeliste teoste loomiseks ning Eesti filmikultuuri väärtustamiseks, arenguks ja levikuks Eestis ja maailmas.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Taotleda saab spordialaliidu toetust, mis on ette nähtud spordialakeskse spordisüsteemi arendamiseks. Sh tegevustoetus, noortespordi toetus, spordikohtunike toetus, saavutusspordi toetus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Toetust saab taotleda kultuuriruumide ja piirkondlike rahvakultuurikeskuste toetamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Loomemajanduse arendamise toetusmeetmest toetatakse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
15.06.2020
Toetusi saab taotleda avalike taotlusvoorude kaudu, mis jagunevad tegevusvaldkondade järgi: rahvusvaheline koostöö, kunstid, kultuuriväärtused, kultuuriline mitmekesisus, sport.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Muuseumidele, kultuuripärandi valdkonnaga tegelevatele juriidilistele isikutele, kultuurimälestise omanikule või valdajale või füüsilisele isikule riigieelarvest toetuse andmise taotluse esitamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Kultuurimälestise omanikule või valdajale või füüsilisele isikule riigieelarvest toetuse andmise taotluse esitamine Kultuurimälestiste registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Tolli- ja aktsiismõõtmiseks kasutatavate mõõtemahutite ja torustiku taatlustulemuse taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Tollialase loa taotlemine ja väljastamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Tolliteenuste siduvad otsused
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.08.2021
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni töökeskkonnanõukogu moodustamisest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Töötamise registreerimine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDr artikkel 51
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MSR artikkel 83
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
12.06.2020
Tegutsemiseks tunnustatud tootjaorganisatsioonina peab tulundusühistu taotlema riigilt tunnustuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Meetme eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii siseturul kui ka välisturgudel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Meetme üldine eesmärk on teha korda loodusõnnetuses, ebasoodsates ilmastikutingimustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusmaa ning taastada tootmise potentsiaal.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.08.2021
Tööinspektor viib läbi järelevalvemenetluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Tuleohutusülevaatuste portaalis leiavad teatud kasutusviisidega (V, VI ja VII) ehitiste omanikud informatsiooni ehitiste tuleohutusülevaatuste kohta, mida viivad läbi kutselised tuleohutusülevaatuste tegijad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklareerimine ja tasumine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tulumaksuvabastust saab taotleda, kui makstakse pensioni või hüvitist, millelt on võimalik tulumaks maha arvestada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
07.07.2020
Aruandes esitatakse toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
07.07.2020
Taotleda saavad arhitektuuri,audiovisuaalse kunsti,disaini,etenduskunsti,helikunsti,kirjanduse,kujutava kunsti,stsenograafiaga tegelevad vabakutselised autorid või esitajad,kes vastavad loovisikute ja loomeliitude seaduse tingimustele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.