Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad viia läbi üldgeoloogilist uurimistööd või maavara geoloogilist uuringut, peavad selleks loa taotlema.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
233 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.08.2021
Tööandja esitab taotluse valminud ehitise ülevaatuseks, tööinspektor viib läbi järelevalve ja tööandja saab otsuse ehitise vastavuse kohta töökeskkonna ohutusnõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
152 - - -
Regulation
09.07.2021
Üldluba annab õiguse strateegilise kauba veoks ja teenuse osutamiseks lihtsustatud korras selles määratud tingimustel ning kaupade ja riikide osas.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Instituudis väärtustatakse tulemuslikku, kõrgetasemelist teadustööd ning uute teadmiste avaldamist ja rakendamist, selleks korraldatakse seminare, konverentse, teabe- ja infopäevi. Koostöös tootjatega viiakse läbi teadus- ja uurimistöid
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
Artikkel 27 MDR
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
Eestis on selline tegevus hetkel keelatud
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.07.2020
Ehitusseadustiku § 127 ja Veeseaduse § 192 alusel väljastab Terviseamet kooskõlastusi ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlustele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Isikul on võimalik kontrollida, kas tema isikuandmete töötlemisel on rikutud TFTP lepingut
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Kirjeldus
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.