Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Tunnistust saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 762 82.3333 7.10h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 642 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 165 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Veeliiklust takistavate tegevuste kooskõlastamine laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonnas koostöös hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
352 - - 312.00p
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
141 - 2.90h 488.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tegevusloa taotlemine ettevõtjale, kes soovib tegeleda väikelaevade ehitamise, remontimise ja katsetamisega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - 9.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kui soovite tegutseda väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise valdkonnas, siis tuleb taotleda tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 - - 5.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Välisriigis omandatud teedeehituse ja liiklusohutuse auditeerimise alase kvalifikatsiooni vastavuse tõendamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - 3.00h 1440.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.