Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Laevakinnistusraamatu teabesüsteemis on võimalik päringuid sooritada Eesti laevaregistrisse ning ehitatavate laevade registrisse kantud laevade kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda patendi litsentsilepingu registreerimist Eesti patendiregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda patendi või patenditaotluse andmete muutmise kande tegemist Eesti patendiregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda Patendiametisse edastatud geograafilise tähise avalduse menetluse/läbivaatamise lõpetamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda patendile pandi registreerimise kande tegemist Eesti patendiregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse ning nimemuutmise tõendi taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Andmebaasi sisestatud põllumajandustehnika kasutamist iseloomustavate näitajate alusel saab leida töötunni maksumuse sõltuvalt aastasest töökoormusest. Samuti saab prognoosida masinate tehniliste näitajate alusel arvutuslikku tootlust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Postiteenuse tegevusloa taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018" toetuste kasutamise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018" toetuste taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on soovitatav neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tegevusluba on vaja taotleda, kui ettevõtja soovib tegutseda raudteevaldkonnas ning osutada järgmiseid teenuseid: avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamine; raudtee reisijatevedu; raudtee kaubavedu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigiasutuse kasutuses oleva või kasutussse antud kinnisvaraga seotud lepingute lisamine, muutmine, täiendamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: üle antud alates, üle antud kuni, andja, saaja
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: sõlmitud alates, sõlmitud kuni, alamliik, omandaja
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: sõlmitud alates, sõlmitud kuni, alamliik, võõrandamisviis, võõrandaja
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kinnisvaravaldkonnaga seotud uudiste, koostatud juhendmaterjalide, läbiviidud uuringute ja projektide avalikustamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri kasutamisega seonduvate küsimuste ja probleemide lahendamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri automaatteadete tellimine registreeritud kasutajatele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigiasutuse poolse kinnisvare omandamise, võõrandamise, kasutusse andmise, kasutusse võtmise või üle andmise protsessi menetlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, nimetus, valitseja, vara liik, kinnistu registriosa nr, RVR kood, aadress, volitatud asutus, valitsemise eesmärk, katastritunnus, EHR kood
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, vana RHR kood, EHR kood, valitseja, volitatud asutus, asukoht alusel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, vana RHR kood, EHR kood, valitseja, volitatud asutus, asukoht alusel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, vana RHR kood, katastritunnus, valitseja, volitatud asutus, asukoht alusel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Keskhariduse omandanud isikud peavad tasuma riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest registreerimistasu 5 eurot iga aine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenusega saavad riigieksami sooritanud isikud näha oma riigieksamite andmeid Sihtasutuse Innove andmebaasis ning soovi korral tunnistuse alla laadida. E-tunnistuse allalaadimine on võimalik alates 2009. aastal sooritatud eksamitest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenuse kaudu on võimalik registreeruda gümnaasiumiastme riigieksamitele. Teenus on mõeldud gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste lõpetajaile ning keskharidusega inimestele, kes soovivad riigieksameid sooritada edasiõppimise eesmärgil.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kohtulahendiga riigi kasuks välja mõistetud nõuete arvestus ja sissenõudmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenusega saab: hallata puhkusegraafikut ja puhkusesoove, töötaja kasutuses olevate varade andmeid, teha nendega toiminguid (N: inventuurid), lähetuste ja kuluaruannete andmeid, koolitusplaane, majanduskulude hüvitisi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 84 - -
Regulation
30.06.2020
Schengeni viisat saab elltaotleda täites ankeedi Välisministeeriumi viisa eeltaotlemise vormi leheküljel. Eesti pädeva asutuse antud viisa on seaduslik alus Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Sisseastumise infosüsteemi abil saab esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Sõjalise kauba vahendusega tegelemiseks tuleb vahendajal end registreerida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Soojusettevõtja tegevusloa taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Aruande esitavad strateegilise kauba veo- ja teenuse osutamise litsentside omanikud, sõjalise kauba registreeritud vahendajad, üldloa kasutajad ning sertifitseeritud ettevõtjad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Struktuurifondide e-taotluskeskkond (e-toetus)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Veealusele mälestisele sukeldumise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Veealusele mälestisele sukeldumisest teavitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.07.2020
Suunatud kaardirakendus on autoriseeritud kasutajatega X-GIS kaardirakendus. Virtuaalkontor võimaldab ruumiandmete veebipõhist haldamist. Teenuse abiga hoitakse mitmete andmekogude ruumiandmeid ajakohastena.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.04.2019
Erasektorile koolituse/täiendusõppe (juhtimisalase) läbiviimine vastavalt vajadusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Lahingukooli taristu (kasarmud, klassid, varustus) kasutamine vastavalt taotlustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur vahendab Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 ja koostööprogrammi COST toetusi; samuti toetab ja nõustab rahvusvahelisi koostööprojekte.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Eesti Teadusagentuur vahendab teadlastele personaalset uurimistoetust, järeldoktorantuuri personaalset uurimistoetust, institutsionaalset uurimistoetust ja tuumiktaristu toetust. Samuti toetab ETAG Mobilitas Pluss ERC grandi taotlejaid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur toetab valdkondlikku teadus- ja arendustegevust (RITA), teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ja järelkasvu (Mobilitas Pluss) ja rakendusuuringuid nutika spetsiaaliseerumise valdkondades (NUTIKAS).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur korraldab konkursse teaduse populariseerimise projektidele (k.a TeaMe+).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Tervise infosüsteemi kasutajate ja seal olevate dokumentide ning andmete analüüs ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervisekontrolli taotluste esitamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervise ja tervishoiuga seotud statistika ja uuringute tulemuste elektrooniline publitseerimise viis, mis võimaldab teabe allalaadimist masinloetaval kujul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervishoiusüsteemi parima korraldamiseks andmete kogumine esmasetest ja admin. allikatest
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Tõendi taotlemine riiklike registrite andmete alusel. Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.