Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
15.06.2020
Taotluste esitamine toetuse saamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Lennumeeskonna liikmete lubade taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Lennunduskoolituste taotluste esitamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Lennubaasis tagatakse vajadusel toetus hädasoleva õhusõiduki maandumiseks. Samuti teenindatakse sise- ja välisriiklike lende.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetust saavad taotleda tunnustatud loomeliidud, mis kasutavad seda loometoetuse maksmiseks liikmetele, võimalusel loometegevuse ja sellega seotud täiendusõppe stipendiumide maksmiseks ning eelnimetatud tegevuste korraldamise kulude katmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
15.06.2020
Toetust antakse juhul kui taotleja eemaldab turult toote ning ladustab seda enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul, tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Konsulaarkaitse ja –abi tagamine Eesti kodanikule või välismaalasele, kes viibib välisriigis turistina. Hädaolukorras saab reisi registreerinud inimestega kiiresti ühendust võtta ning jagada infot ja vajadusel abistada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
15.07.2020
Litsents annab õiguse viia läbi maa korralist, erakorralist ja õigusvastaselt võõrandatud maa hindamist, lisaks õiguse saada väljavõtteid tehingute andmebaasist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.07.2020
Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab Maa-ameti aluskaartide kasutamist GIS-ja CAD-tarkvarades ning veebikaartidel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Vastavalt maakatastriseaduse § 6 lg 4 on katastri ametlikuks väljavõtteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Maamaksu infosüsteem (MAKIS) tagab kasutajatele maamaksu arvutamiseks vajalikud riiklike andmebaaside andmed. Võimalik teha erinevaid päringuid/väljavõtteid ning esitada andmed Maksu- ja Tolliametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava püsiva iseloomuga tegevuse läbiviimiseks on vajalik Keskkonnaministeeriumi luba, mis antakse e-posti teel saadetava digitaalselt allkirjastatud dokumendina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne, geoloogilise uuringu aruanne või muu töö kinnitatakse Keskkonnaministeeriumis ja selle alusel tehakse muudatus keskkonnaregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti säilimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab MAK toetuse taotlejatel esitada väljamaksetaotlusi ja kuludeklaratsioone
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab MAK toetuse taotlejatel esitada muudatusavaldusi ja lisadokumente
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamise X-tee teenus on suunatud neile, kellel on vajadus esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi suuremas mahus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse pikendamist ravimi pediaatrias kasutamise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Võimaldab tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes menetlusega seotud isikutel talle saadetud dokumente vastu võtta e-toimiku avaliku liidese kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia litsentsi registreerimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia pandi registreerimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab esitada Patendiametile mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia registreeringu või registreerimistaotluse andmete muutmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia või mikrolülituse topoloogia registreerimistaotluse õiguste üleminekut.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Naiskodukaitse organisatsiooniga liitumiseks tuleb ühendust võtta soovitud ringkonna esinaisega ning esitada liitumise avaldus, liitumise avalduse lisa - ankeet, perearsti tõend tervisliku seisundi kohta ning passipilt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Teenuse eesmärk on NEET-noorte tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Teenus hõlmab endas noorte ülesleidmist, sh tööd noorte kogunemiskohtades, motiveerimist, sh tugiisiku tegevust ja arendavad tegevust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Asutuse põhiülesandeks on noorsootöö sisuline arendamine, sh metoodiliste ja juhendmaterjalide loomine, tegevuste kvaliteedi hindamine, tegijate nõustamine, parimate praktikate vahendamine ning mõju seire.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Esmakordsel noorsootöötaja kutse taotlemisel tuleb esitada portfoolio, isikut ja haridust tõendavate dokumentide koopiad ning tasuda maksekorraldus. Taotlemine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Toetatakse kuni 26-aastaseid noori teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et noor suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Noortele töö ja ettevõtluskogemuse võimaldamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitumiseks tuleb välja valida malev, mille liikmeks soovitakse astuda, võtta ühendust sealse noorteinstruktoriga, leppida kokku kohtumine ja esitada Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitumise avaldus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
15.06.2020
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust noorettevõtjate põllumajanduslike tegevuste arendamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Toetatakse kuni 26-aastaseid noori teadlike otsuste tegemisel. Informeeritud kodanik oskab paremini ühiskonna ja enda elu planeerimisel ja teostamisel osaleda. Noor suudab paremini analüüsida iseennast, oma võimalusi ning teha teadlikke valikuid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kloogaranna noortelaager pakub mitmeid võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks eelkõige noortele, kuid pakume võimalusi aastaringselt kasutamiseks ka noorteorganisatsioonidele, noorsootöö asutustele jt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Jäätmeseadus sätestab ohtlike jäätmete käitlemise eritingimused. Ohtlike jäätmete veol peab iga saadetisega kaasnema saatekiri. Ohtlike jäätmete saatekirjale saab kanda ka ADR veokirjas nõutud andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on üks levinum vabal tarkvaral põhinev õpikeskkond, mis võimaldab kasutada erinevaid e-õppe vahendeid ja tegevusi (õppematerjalide esitamine, testid, ülesanded, foorumis jpm).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Koolitus- või tegevusloa taotlemiseks on vajalik esitada nõuetekohane taotlus, õppeasutuse põhikiri või põhimäärus, õppekava ning muud vajalikud dokumendid. Samuti tuleb tasuda riigilõiv.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Õppeinfosüsteemi eesmärk on ühtse ja turvalise internetipõhise infokeskkonna võimaldamine haridusasutustele õppetööga seotud informatsiooni haldamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 3.46 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
E-õppe varamus toimub kutse- ning kõrghariduse õppematerjalide hoiustamine ja kättesaadavaks tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.04.2019
Spordiseltsid (võistluste avamine/lõpetamine), verekeskus, kirikus kontsert-jumalateenistus, laulupeo rongkäik, omavalitsuste toetamine, Eesti suursaatkonnad välisriikides. Riigipeade visiidid, tseremooniad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Eesti Noorsootöö Keskus toetab erinevaid rohujuure projekte, mis annavad võimaluse noortele oma oskuste ja teadmiste arendamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Iga aasta 31. detsembriks peab käitaja, kelle käitise võimsus on muutunud või muudatus kavandamisel, esitama Keskkonnaministeeriumile asjakohase teabe.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Enne iga olulist muudatust kasutatavas seiremetoodikas peab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitama Keskkonnaministeeriumile ajakohastatud seirekava.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Käitaja või õhusõiduki käitaja peab esitama Keskkonnaministeeriumile parandusaruande seiremeetodite parendamise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite, eritoitude ja toidulisandite pakenditele pakendikoodide väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.06.2020
Pardavarude kokkuleppeline tarnija, kellel on luba tarnida pardavarud otse õhusõiduki pardale, vastavalt julgestusalastele nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha kinnipeeturegistrist päringuid eritunnuse kaudu kinnipeetavani jõudmiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.