Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku programmiga soodustatakse eestikeelse teadusterminoloogia arendamist, levitamist ja kinnistamist. Programmist taotlemine toimub läbi avalik-õiguslike ülikoolide.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitusseadustikus määratud juhtudel ehitus- ja kasutuslubade väljastamine (riigi eriplaneering, riigikaitse- ja julgeolekuehitised, raudteerajatised).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.03.2017
SiVa - Teenus EL standardsete ja vähemlevinud digitaalallkirja formaatide valideerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Isik teavitab TTJAd häirest ja katkestusest sideteenuses või ohust sideteenuse katkemisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
TTJA koordineerib ja korraldab side infrastruktuuri arendamisega seotud toetuste kasutamist, sh tagab elluviidavate projektide vahendite sihipärasuse kontrolli ning teostab projektide rakendamise üle järelevalvet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv võtab olulisematelt eraõiguslikelt isikutelt igaveseks säilitamiseks vastu avalikud arhivaalid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ rahvuslik agentuur. Programm on mõeldud kõigile avaliku või erasektori asutustele, kes tegutsevad haridus-, koolitus- või noorsoovaldkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Eriarstide lähtetoetus on mõeldud motiveerima residentuuri lõpetanud arste asuma tööle perearstipraksistesse või kohalikku, üld- või keskhaiglatesse väljaspool Tartut ja Tallinnat.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealisele inimesele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem vajadus kõrvalabile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb ülevaadet viimase 24 kuu jooksul Sotsiaalkindlustusametile esitatud paber- ja e-taotlustest ning teile väljastatud otsustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Aruandes esitatakse toetuse kasutamise info majandusstatistikana ning info uuslavastuste, etenduste ja külastajata arvu kohta repertuaaristatistikana.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Avaldus kultuuripreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile kultuuripreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee. Kultuuripreemiad määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Avaldus spordipreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile spordipreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee. Eesti Vabariigi spordipreemiaid määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb ettevõtja viimase 12 kuu ülevaadet Sotsiaalkindlustusametile esitatud ja salvestatud taotlustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Ettevõtjana saab tühistada töötaja A1 tõendi taotluse või FIEna iseendale või oma töötajale tehtud taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab vaadata ettevõtte (või FIE) töötajatele taotletud ja väljastatud tõendeid A1 samuti ka FIE-na taotletud ja väljastatud vorme A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Ettevõtja saab tühistada ettevõtja või FIE töötajale väljastatud A1 tõendi ja iseenda FIE A1 tõendi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Avalik kasutaja saab otsida majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjate kohta käivaid andmeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
EORI tunnuse väljastamine ja haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Eesti riik toetab SA Archimedese kaudu Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes. Stipendiumi saab taotleda isik, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) hindab välisriigi kvalifikatsioone ja määrab vastavuse õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti kõrgkoolides ning töötamiseks reguleerimata kutse- ja ametialadel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

674. Hinnang

22.07.2019
MTA hinnang ettevõtjale erinevates aspektides
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise püstitamiseks hoonestusloa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
21.03.2017
eID tarkvaralised komponendid eTeenuse pakkujatele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Iga kodanik saab eesti.ee portaalis tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetega enda kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenusega tagatakse isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine ning dokumentide väljaandmine ning dokumentide järelteenindus ja kehtetuks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.07.2020
Tagamaks joogivee vastavuse veeseaduse ja rahvatervise seaduses kehtestatud nõuetele esitab joogivee käitleja Terviseametile kooskõlastamiseks oma joogivee kontrollikava.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv võimaldab kodanikel panustada oma vaba aega arhiivimaterjalide kirjelduste täiendamisse ühisloome vormis lihtsamatel, aga mahukatel teemadel, kus arhiivitöötajatel selleks ajaliselt võimalusi napib.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesmärk on anda KHG inventuuriandmete ja aruannete kaudu teavet kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise kohta ning kajastada KHG-sid vähendavaid poliitikaid, meetmeid ja heitkoguste prognoose.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Katastripidaja põhitegevusega seotud tasulised teenused on piiri: 1) määramine; 2) kindlakstegemine; 3) tähistamine; 4) mõõdistamine; 5) kättenäitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Kaubamärgi omaniku intellektuaalse omandi õiguskaitse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Avaldus esitatakse raudtee kaubaveo-ettevõtjate kaubaveoeeskirjade heakskiitmiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitusseadustikust ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest määratud juhtudel keskkonnamõju hindamiste algatamine ja aruannete nõuetele vastavaks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitisregistri veebilehel on võimalus kontrollida, kas kinnistul paiknevad ehitised on registrisse kantud. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ehitusprojekti või tegevuskava alusel konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks ning mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ilme muutmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teaduslikel eesmärkidel võimaldatakse lepingu alusel kasutada konfidentsiaalseid andmeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Maaettevõtluse ja maapiirkonna kogukonna arengu valdkonna konsulendi kutse tunnistuse taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Kutsetunnistuse taotlemiseks tuleb esitada: vormikohane avaldus; maksekorralduse koopia; elulookirjeldus (CV); kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud õppe läbimist tõendava dokumendi koopia; eneseanalüüs.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Telefoninumbrite jm (näiteks teenusnumbrite) kasutamiseks väljastab TTJA numbrilubasid. Numbriloa omanikule antakse õigus kasutada neid sideteenuse või muu teenuse osutamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Archimedese poolt vahendatava stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteadustes ja tehnikavaldkondades.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur tegeleb Eesti kõrgkoolide välishindamisega, viies läbi kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist, õppekavagruppide kvaliteedi hindamist ning uute õppekavagruppide esmahindamist.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidav riiklik programm pakub välismaal õppimiseks stipendiume õppe- ja teadustöös edukatele magistrantidele ja noorteadlastele. Programmi eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtuste väljaveoks vajaliku loa taotluse esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Kutseline kalapüügiluba võib olla kas kaluri või kalalaeva püügiluba. Enne loa väljastamist toimub püügivõimaluste jaotamine (sh ajalooline püügiõigus) ja vastavate otsuste tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Kutselise kalapüügi loa alusel kala püüdev või veetaimi koguv isik esitab püügiandmed, lossimisandmed, üleandmisdeklaratsioonid, esmakokkuostu andmed ja transpordiandmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kutseõppeasutuste välise kvaliteedihindamise alal. Kutseõppe läbiviimise õiguse andmiseks akrediteeritakse kutseharidusasutuste õppekavarühmasid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Mulla, kasvusubstraadi, mineraal- ja lubiväetiste, orgaaniliste väetiste ja turba ning sõnniku analüüsiteenuse tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.