Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Teenusega saab: hallata puhkusegraafikut ja puhkusesoove, töötaja kasutuses olevate varade andmeid, teha nendega toiminguid (N: inventuurid), lähetuste ja kuluaruannete andmeid, koolitusplaane, majanduskulude hüvitisi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 84 - -
Regulation
30.06.2020
Schengeni viisat saab elltaotleda täites ankeedi Välisministeeriumi viisa eeltaotlemise vormi leheküljel. Eesti pädeva asutuse antud viisa on seaduslik alus Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Sisseastumise infosüsteemi abil saab esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Sõjalise kauba vahendusega tegelemiseks tuleb vahendajal end registreerida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Soojusettevõtja tegevusloa taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Aruande esitavad strateegilise kauba veo- ja teenuse osutamise litsentside omanikud, sõjalise kauba registreeritud vahendajad, üldloa kasutajad ning sertifitseeritud ettevõtjad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Struktuurifondide e-taotluskeskkond (e-toetus)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Veealusele mälestisele sukeldumise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Veealusele mälestisele sukeldumisest teavitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.07.2020
Suunatud kaardirakendus on autoriseeritud kasutajatega X-GIS kaardirakendus. Virtuaalkontor võimaldab ruumiandmete veebipõhist haldamist. Teenuse abiga hoitakse mitmete andmekogude ruumiandmeid ajakohastena.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.04.2019
Erasektorile koolituse/täiendusõppe (juhtimisalase) läbiviimine vastavalt vajadusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Lahingukooli taristu (kasarmud, klassid, varustus) kasutamine vastavalt taotlustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Võimaldab esitada taotlust infopäevade korraldamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur vahendab Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 ja koostööprogrammi COST toetusi; samuti toetab ja nõustab rahvusvahelisi koostööprojekte.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Eesti Teadusagentuur vahendab teadlastele personaalset uurimistoetust, järeldoktorantuuri personaalset uurimistoetust, institutsionaalset uurimistoetust ja tuumiktaristu toetust. Samuti toetab ETAG Mobilitas Pluss ERC grandi taotlejaid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur toetab valdkondlikku teadus- ja arendustegevust (RITA), teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ja järelkasvu (Mobilitas Pluss) ja rakendusuuringuid nutika spetsiaaliseerumise valdkondades (NUTIKAS).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur korraldab konkursse teaduse populariseerimise projektidele (k.a TeaMe+).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teravilja sekkumiskokkuostu eesmärgiks on stabiliseerida teraviljatoodete turgu, tagades tootjatele fikseeritud hinnataseme. Sekkumiskokkuostu raames ostab PRIA taotlejatelt kokku teravilja, korraldab selle ladustamise ja hiljem müügi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Tervise infosüsteemi kasutajate ja seal olevate dokumentide ning andmete analüüs ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervisekontrolli taotluste esitamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervise ja tervishoiuga seotud statistika ja uuringute tulemuste elektrooniline publitseerimise viis, mis võimaldab teabe allalaadimist masinloetaval kujul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervishoiusüsteemi parima korraldamiseks andmete kogumine esmasetest ja admin. allikatest
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Tõendi taotlemine riiklike registrite andmete alusel. Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Võimaldab esitada toetustaotlust konsulentide koolitamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse saamise toetuse kasutamise aruanne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse andmise taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Toetuste väljamaksmine toetuse saajatele e-riigikassast, toetuste eelarvete täitmise jälgimine võrdluses e-riigikassaga. Toetuste väljamaksete haldus e-riigikassas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tööinspektor tutvub tööandja uurimise tulemustega, viib vajadusel läbi töökeskkonna järelevalve ning teeb otsuse tööõnnetuse kohta (jah/ei) ning töökeskkonna vastavuse kohta õigusaktide nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse pandi registreerimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Haagi süsteemi kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Euroopa Liidu tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse edastamine Patendiameti kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmise taotluse esitamine Maksu- ja Tolliametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.06.2020
Saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks vastavalt julgestusstandarditele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Instituudis väärtustatakse tulemuslikku, kõrgetasemelist teadustööd ning uute teadmiste avaldamist ja rakendamist, selleks korraldatakse seminare, konverentse, teabe- ja infopäevi. Koostöös tootjatega viiakse läbi teadus- ja uurimistöid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

735. Vaie

30.07.2020
Vaie on eriliiki kaebus. Vaide esitamisel vaadatakse üle Teie õigusi rikkuv haldusakt või haldusorgani tegevus. Ka inspektsioonile saab esitada vaide, kui soovite, et vaataksime üle omaenda otsuse või tegevuse, mis puudutab Teie õigusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et toetada Eesti väikepõllumajandustootjaid, kelle kasutuses on ligikaudu 10 hektarit põllumajandusmaad
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Alates 2014/2015. õppeaasta kevadsemestrist on tudengitel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus. Eritoetus on mõeldud üliõpilastele, kelle sissetulekud on märkimisväärselt vähenenud. Toetusi jagavad õppeasutused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Füüsiline või juriidiline isik, kellel on veeseadusest tulenev kohustus taotleda planeeritud tegevusteks vee erikasutusluba, esitab Keskkonnaametile kirjaliku nõuetele vastava taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Proovivõtja peab olema atesteeritud, kui proove võetakse veeuuringu eesmärgil reoveesettest, mereveest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Hetkeseisuga registris olevate elusloomade arvu vaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite aastaaruannete vastuvõtmine ning nende menetlemine, mille põhjal teeb Ravimiamet aruande Sotsiaalministeeriumile, avaldab veebis, saadab käitlejatele ja teeb koondaruande Euroopa Komisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Välismaalasel on õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
15.06.2020
Toetust saab juhul, kui taotleja eemaldab turult toote ning ladustab seda enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul, tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
28.02.2017
x-tee andmekogu või asutuse sertifikaadi taotlemine (test-ja toodangukeskkonnas)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Aktsiisikohustuse deklareerimine ja tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama vastavalt kvalifikatsioonile, kasutades eraldatud kutsungit. TTJA peab amatöörraadiojaamade töölubade registrit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, ÜRO, FAO, UNESCO jt), millega Eesti riik on ühinenud, vajavad riiklikku statistikat rahvusvaheliste võrdluste koostamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Tegemist on toetusega, mida makstakse proviisorile ja farmatseudile. Lähtetoetuse taotlemiseks esitab ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav proviisor või farmatseut kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuurilooliste isikuarhiivide kogumine ja pikaajaline säilitamine. Arhiividokumentide laenutamine, päringutele vastamine ja nõustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Õiguste ja tehingute tõestamiseks väljastab Rahvusarhiiv riigilõivuga maksustatud arhiiviteatiseid, näiteks tööstaaži tõestamiseks, omandi tõestamiseks, biograafiliste andmete tõestamiseks jms.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.