Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Asenduskodu tegevusloa andmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides õppivate asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab tühistada oma asutuse töötaja või teenistuja tõendi A1 taotluse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab vaadata enda asutuse töötajatele/ametnikele taotletud ja väljastatud tõendeid A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Ametiasutuse esindaja saab tühistada oma asutuse töötaja tõendit A1 ja oma asutuse ametniku tõendit A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.03.2017
SSO lahendus Eesti avaliku sektori asutustele Eesti ja EL liikmesriikide kodanike tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Äriregistri Ettevõtjaportaal (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) on keskkond, mis võimaldab esitada äriregistrile avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rahvusarhiiv kooskõlastab avalike asutuste liigitusskeeme.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv säilitab oma digitaalarhiivis soovi avaldanud avalike asutuste tähtajalisi digitaaldokumente.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda investeeringut, et muuta avalike teenuste pakkumine kättesaadavamaks, kasutajakesksemaks ja nutikamaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.03.2017
Etalonteostus demonstreerib DHX protokolli töötamist. Ühtlasi on etalonteostust võimalik kasutada DHX-i võimekusega infosüsteemi testimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.03.2017
TeRa - Vanade digitaalallkirja failiformaatide üle tembeldamise lahendus tagamaks nende pikaajalist tõestusväärtust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.07.2017
Elektroonilise loovutuskeskkonna kaudu toimub väljaannete avaldamiseks loodud digitaalsete failide kogumine, kirjastajate nõustamine, säilituseksemplaride seire ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena TJA tunnistab, et raudteeveeremi tüüp või vedurile, mootorvagunile ning eriveeremile paigaldatava mootori tüüp vastab kehtestatud nõuetele, ja annab välja raudteeveeremi tüübikinnituse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Dokumentide otsing Dokumendiregistrist (ADR)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Isikuandmete edastamine Eestist on lubatud üksnes sellisesse riiki, kus on piisav andmekaitse tase
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku programmi raames toetatakse eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpet välisriikides ning selle tugitegevusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
Eesti maaelu arengukava 1., 2., 3. ja 6. prioriteedi hindamistegevuste ja seire korraldamine ning nende tulemuste levitamine ning asjakohaste andmete säilitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi keskkonnamõjuga toetuste püsihindamine, selleks vajalike indikaatorite väljatöötamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kogumiku eesmärk on anda statistika põhjal kokkuvõtvat teavet Eesti ühiskonnas aset leidvate trendide kohta nii keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu kui ka majanduse valdkonnas. http://www.stat.ee/90732
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku programmiga soodustatakse eestikeelse teadusterminoloogia arendamist, levitamist ja kinnistamist. Programmist taotlemine toimub läbi avalik-õiguslike ülikoolide
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
05.05.2020
Ehitamist kajastavate dokumentide (teostusjooniste, ehituspäevikute, kaetud tööde aktide, töökoosolekute protokollide, seadmete seadistus- ja katseprotokollide) ning ehitise hooldus- ja kasutusjuhendite esitamine Ehitisregistrisse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.04.2018
Kuvatakse ehitise kasutamise otstarve ja pinnad, asukoht, konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed, ehitise osad, vallasomandi piirangud, dokumendid (sh load, teatised), viited, andmeprobleemid, soojus- ja jahutusseadmed, energiamärgis
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Ehitisregistri veebilehel saab iga inimene kontrollida oma ehitiste registris olemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1225. eIDAS Node

22.03.2017
Keskkond EL liikmesriikide eTeenustele Eesti kodanike tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
AHHAA teaduskeskuselt on võimalik endale osta mitmesuguseid lõbusaid (ent täiesti teaduslikke!) eksponaate, mis on valmistatud meie ekspositsioonimeistrite poolt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.03.2017
SiVa - Teenus EL standardsete ja vähemlevinud digitaalallkirja formaatide valideerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Elatisabi saab taotleda alaealist last üksi kasvatav vanem, kui ta on algatanud teise vanema vastu kohtumenetluse elatise väljamõistmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Kontrollitakse kas lõhketöö ohuala piirid ja lõhketöö tehnilised tingimused ei ole muutunud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kontrollitakse lõhketööde projekti nõuetekohasust ning tehakse ohuala ja ohutute laengute määramise kohta kontrollarvutused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Postipaki deklareerimine ja maksude tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv võtab olulisematelt eraõiguslikelt isikutelt igaveseks säilitamiseks vastu avalikud arhivaalid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
SA Archimedes on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ rahvuslik agentuur. Programm on mõeldud kõigile avaliku või erasektori asutustele, kes tegutsevad haridus-, koolitus- või noorsoovaldkonnas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealisele inimesele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem vajadus kõrvalabile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenuses näeb ettevõtja viimase 12 kuu ülevaadet sotsiaalkindlustusametile esitatud ja salvestatud taotlustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab tühistada ettevõtjana töötaja A1 tõendi taotlust või FIEna iseendale või oma töötajale tehtud taotlust
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab vaadata ettevõtte (või FIE) töötajatele taotletud ja väljastatud tõendeid A1 samuti ka FIE-na taotletud ja väljastatud vorme A1
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Ettevõtja saab tühistada ettevõtja või FIE töötajale väljastatud A1 tõendit ja iseenda FIE A1 tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Avalik kasutaja saab otsida majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjate kohta käivaid andmeid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
EORI tunnuse väljastamine ja haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Meetme raames taotlejaks olevad riigiasutused
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
EIP-AGRI teeninduspunkt tegutseb vahendajana EIP-AGRI võrgustikus, parandades suhtlust ja koostööd kõigi huviliste hulgas, kes soovivad uuenduslikku põllumajandust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
Eesti riik toetab SA Archimedese kaudu Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes. Stipendiumi saab taotleda isik, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Füüsilise isiku tulude deklareerimine ja tasumine, huvide deklareerimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1247. Giiditeenus

10.02.2017
Eesti Piimatöötlemise ajalugu käsitleva informatsiooni vahendamine külastajaile
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Nüüd saavad kooligrupid osaleda uurimuslikus AHHAA-õppes! Järgime avastusõppe põhimõtteid ja lähtutakse, et elulised nähtused peavad olema arusaadavad kõikides vanustes õpilastele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teaduskeskus AHHAA võõrustab suurima heameelega kõiki kooligruppe üle Eesti. Gruppidele pakume keskuse lühitutvustust koos giidiga. Lisaks on võimalik tellida teisi teenuseid (õppepäevad erinevatel teemadel, planetaariumietendus, töötoad jm).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Keskkonna eesmärk on anda kõigile inimestele kasutajasõbralik juurdepääs haridusandmetele ning võimalus soovi korral ise koostada statistilisi aruandeid. Statistika järgmistes valdkondades: alus- ja üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus;
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.