Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid

1301. Lapsendamine

10.02.2017
Üldjuhul peab lapsendaja olema vähemalt 25aastane piiramata teovõimega isik. Lapsendajat valides arvestatakse tema isikuomadusi, varalist seisundit ja võimet täita lapsendamissuhtest tulenevaid kohustusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Vaadatakse läbi ja kinnitatakse liiklusgraafikuperioodi avalike raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate rongide liiklusgraafikud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Teavitame ja anname võimaluse Kaitsepolitseil ja Politsei- ja Piirivalveametil esitada oma arvamus taotluse kohta. Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Teavitame ja anname võimaluse Kaitsepolitseil ja Politsei- ja Piirivalveametil esitada oma arvamus taotluse kohta. Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Kooskõlastame loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Väljastatakse luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Viiakse läbi kohapealne kontroll hinnates muuhulgas lao ja selles töötavate inimeste ja ladustatavate ohtlike ainete ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rakendatavate abinõude piisavust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2017
Koostab mullauuringute põhjal vajaliku kaardimaterjali, mida klient saab kasutada kas inim- või masinloetavalt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Eesti maaelu arendamise valdkonna, sh Eesti maaelu arengukava näidete, seire ja hindamistulemuste kogumine ja levitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
EL algatus maaelu arengu programmide kõiki prioriteete hõlmavate projektinäidete ning maaelu arendamise valdkonna praktikate kogumisel ja levitamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Väljastatakse luba, mis tõendab vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu loale märgitud liinil.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Maamaksu tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Mahepõllumajandusliku tootmise koolituse läbiviimine. Koolituse läbinute nimede kandmine PRIA vastavasse registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
16.01.2019
Vajalikud arendused; taotlusvormide kättesaadavaks tegemine; Teatamis- ja loakohustusega tegevusalal olevate isikute kandmine MTRi; Kannete ja tegevuskeeldude kättesaadavaks tegemine; isikute teavitamine nõuetest, ettekirjutustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 6 2.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
20.11.2018
KSM koolituse läbiviimine vastavalt toetuse määruse nõuetele ja kokkulepetele Maaeluministeeriumiga. Koolituse läbinute nimed kandmine PRIA vastavasse registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1317. Märgukiri

10.02.2017
Märgukirjaga saab juhtida inspektsiooni tähelepanu probleemile või puudusele asutuse töös või teada anda Teile teadaolevatest õigusrikkumistest, mis ei puuduta otseselt Teie enda õigusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kultuurisündmuste korraldamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Raadio või televisioonisaadete tootmiseks on vaja taotleda vastava liigi meediateenuse luba. Mõnda tüüpi loa väljastamiseks on vajalik eelnev konkurss.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
TJA-le esitatavad kaebused, taotlused järelelevale algatamiseks jne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Bakterite, eosbakterite, patogeensete bakterite, hallitus- ja pärmseente määramine põllumajandustoodetes (teravili, silo, heintaimed jt).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenuses saab sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenuses näeb ülevaadet viimase 24 kuu jooksul sotsiaalkindlustusametile esitatud paber- ja e-taotlustest ning teile väljastatud otsustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab tühistada iseenda tõendi A1 taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab vaadata enda nimele taotletud ja väljastatud tõendeid A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saab tühistada teie nimele väljastatud tõendit A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenuses näeb pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on määratud. Saab vaadata viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks on vajalik tegutsemise ohutustunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.11.2017
SA Archimedese Noorteagentuuri portaal mitteformaalne.ee pakub huvilistele teavet kooliväliste õppevõimaluste kohta. Õpiveebi sihtrühmaks on kõik õppijad, õpetajad, koolitajad ja praktikud
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Mitteresidentide registreerimine ja haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Taatluslaborid teavitavad TJA-d läbi TJA kodulehe taatluse mitteläbinud mõõtevahenditest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.03.2017
Kasutaja mobiilses seadmes (iOS, Andrid) olev tarkvara dokumentide allkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja ID-kaardi koodide vahetamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Teostame legaalmetroloogilise ekspertiisi tuvastamaks mõõtevahendi tüübi nõuetele vastavust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Taatlusvõimaluse puudumisel Eestis, tunnistab TJA teistes riikides väljastatud jälgitavate mõõtetulemuste alusel mõõtevahendi legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus taadelduks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2017
Mitmesuguste mullaproovide võtmine maastikul standardsel meetodil, vastavalt kliendi vajadustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Vastavalt mullaproovide võtmise heale tavale ja standardile koolituse läbiviimine. Koolituse läbinute lülitamine ametlikku proovivõtjate nimekirja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.05.2019
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopijate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.05.2019
Arhitektuurimuuseumi korraldatud näituste laenutamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2020
NMA eesmärgiks on navigatsioonimärkide identifitseerimisandmete, iseloomustusandmete ja olekuandmete haldamine, et tagada veeliiklejate õigeaegne teavitamine navigatsioonimärkide olemasolust ja töökorrasolekust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmist võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alalist elukohta omavad isikud, kes ei ole välisriigi kodanikud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.11.2017
SA Archimedese, Eesti ettevõtjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös loodud stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.01.2019
Riikliku programmi eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-17-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. SA Archimedeselt saavad toetust taotleda nii ametlikud kui ka mitteametlikud noortegrupid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Toetatakse nii püsi- kui projektlaagreid noortele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
MIHUS on SA Archimedese Noorteagentuuri poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis toob noorsootöö professionaalile kätte uued teooriad, arvamused, uuringud ja praktikad
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese Noorteagentuur pakub erinevaid koolitusvõimalusi noortele, noorsootöötajatele, noortejuhtidele ja -organisatsioonidele. Koolitused toetavad Erasmus+ projektide kirjutamist ja elluviimist ning noorsootöö kvaliteeti laiemalt
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese Noorteagentuur on välja andnud rohkelt noortevaldkonnaga seotud käsiraamatuid, uuringuid ning mitmesuguseid teisi väljaandeid. Kõik materjalid on huvilistele tasuta kättesaadavad Noorteagentuuri kodulehel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Telefonitsi nõustamine isikuandmete kaitsest, teabe avalikkusest ja elektrooniliste kontaktandmete kasutamisest otseturustuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Kontrollime, kas käitisele ei ole väljastatud juba lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitamisluba või keskkonnkompleksluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kõigepealt kontrollitakse, kas käitisele ei ole väljastatud juba lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitamisluba või keskkonnkompleksluba. Kontollitakse või selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise vajadus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kõigepealt kontrollitakse, kas käitisele ei ole väljastatud juba lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitamisluba või keskkonnkompleksluba. Kontollitakse või selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise vajadus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.