Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
27.05.2020
Raudtee-ettevõtja peab ohutusjuhtimise süsteemi kehtestamisel lähtuma eesmärgist tagada oma raudteealase tegevusega seotud riskide juhtimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Vaadatakse üle ja analüüsitakse raudtee-ettevõtjate ohutusnäitajate aruandlust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Raudtee-ettevõtja peab omama peale tegevusloa ka ohutustunnistust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.04.2019
Teenusega tagatakse Eestis elamiseks ja töötamiseks loa väljastamine, õigustatud isikutele rahvusvaheline kaitse, isiku Eesti kodakondsusesse kuulumise määratlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist. Taotlemine toimub läbi kõrgkooli ning sihtrühmaks on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi tellimusel ja/või temaatikaga seonduvad õppematerjalid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Hindade muutuse tõttu raha ostujõud kasvab või kahaneb. Ostujõu kalkulaator võimaldab võrrelda mistahes rahasumma (sissetulek, palk, säästud jne) ostujõudu erinevatel aastatel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Riigilõivu tasumist. Dublikaadi väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kontrollime vanust, erialast ettevalmistust, töökogemust, varasemaid karistusi ning tervisetõendi olemasolu, kas isik on sobiv töötamaks soovitud ametikohal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni, peretoetusi ja vanemahüvitist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Isik saab teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Perekonnaseisuasutus teeb rahvastikuregistris muudatusi, kui selleks on küllaldane alus ja huvitatud isikute vahel ei ole vaidlust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rahvastikutoimingute talitus väljastab järgmisi tõendeid: abieluvõime tõend; perekonnasündmuse tõend; perekonnaseisuandmete kinnitatud või kinnitamata väljavõte; rahvastikuregistri väljavõte.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
TJA esindaja osaleb presonali sertifitseerimisasutuse poolt läbi viidava tehnilise kontrolli eksperdi eksamil. TJA esindaja kinnitab eksperdi eksamiprotokolli.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.04.2019
Teenusega tagatakse sujuv piiriületus nii siseneval kui väljamineval suunal. Välispiiri ületamisel teostatakse isikute ja sõidukite piiriületuse tingimustelevastavuse kontroll ning piiriületuse lubamisel vormistatakse piiriületus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Maakonna-, üld-, detailplaneeringu või muu teemaplaneeringu kooskõlastamine, mille planeeringualasse jääb raudteerajatis või raudteekaitsevöönd.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.12.2018
Põldkatsete läbiviimine tellija metoodoka alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Põllumajanduskeskkonna alaste uuringute korraldamine ja teostamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Euroopa Komsjonile väljastatakse Eesti põllumajandusvaldkonna ettevõtjate kohta kogutud raamatupidamise (FADN) andmed ühikupõhiselt (st iga valmis oleva põllumajandusettevõtja kohta eraldi).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Põllumajanduslike majapidamiste raamatupidamisnäitajate andmebaasi (FADN) andmete kogumine, töötlemine ja Euroopa Komsjonile esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Põllumajanduslike majapidamiste raamatupidamisnäitajate andmebaasi (FADN) andmete analüüsi tulemuste levitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Veebipõhine abivahend põllumajandustootjate majandustulemuste analüüsimiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.09.2017
Põllumuldade väliuuringute planeetimine ja teostamene.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Põllupäevade läbiviimine tutvustamaks uusi kultuure, sorte, agrotehnikat. Põltunnustajate koolitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Infovahetusstandard RSS (Really Simple Syndication) on pidevalt uuenevate uudiste pealkirju või sisu vahendada võimaldav andmevormingukogum: pressiteadete-, väljaannete-, valmistabelite- ja andmebaasi uudisvood.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
SA Archimedese poolt elluviidava programmiga toetatakse Eesti doktorantide ja magistrantide õpirännet välisriikidesse ning välismagistrantide ja -doktorantide õpinguid Eestis. Taotlemine toimub läbi kõrgkoolide
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Raudteerajatise ehitamise aluseks peab olema kehtiv planeerimisdokument, milleks võib olla projekteerimistingimused, mis tuleb kooskõlastada TJA-ga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Kontrollitakse asjakohaste tehniliste vahendite ja nõutava personali olemasolu ning seda, et seotud isikutel ei oleks välistusi seoses varasemate karistustega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Püsinäituste eksponeerimine muuseumi peahoones Mõisa tee 1 ja sõjatehnika angaaris Vehema tee 1a.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Puudega isiku kaart väljastatakse puudega isikule, kellel ei ole pensionitunnistust. Pensionitunnistust omav puudega isik tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Puuetega inimeste sotsiaaltoetust on õigus taotleda inimesel, kellel on olemas kehtiv puude raskusaste või kes on esitanud taotluse puude raskusastme tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Eksportija esitab täidetud püügisertifikaadi paberil või elektroonselt. Eksportija edastab kinnitatud püügisertifikaadi importijale, kes täidab jaotise 11 ja esitab sertifikaadi selle riigi pädevale asutusele, kuhu kalandustooted imporditakse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Raadiosageduste kasutaja võib esitada TJA-le kaebuse seoses raadiohäiretega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Sagedusloa omanik esitab TJA-le taotluse sagedusloa tingimuste muutmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
TJA poolt antud raadiosagedusloa kinnitatud ärakirja väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Sagedusloa kehtivuse pikendamiseks kehtivatel tingimustel esitab sagedusloa omanik enne loa kehtivuse lõppemist TJA-le
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Raadiosageduste kasutamiseks väljastab TJA sageduslubasid. Sellega antakse sagedusloa omanikule õigus kasutada raadiosageduskanalit teatud tingimustel ning tagatakse häirevaba efektiivne raadiosageduste kasutamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Sagedusloa omanik võib osaliselt või tervikuna anda sagedusloas piiritletud raadiosageduste kasutamise õiguse üle või kasutuslepingu alusel kasutamiseks teisele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

1392. Raamatukogu

03.05.2019
Sõjamuuseumi raamatukogu kasutamine, teavikute laenutamine ja uurimustöö.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Trükiste konserveerimine ja restaureerimine. Vanade trükiste parandamine ja köitmine. Uute köidete ja köitekunstiteoste valmistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Majanduslike otsuste vastuvõtmise eeldus nii riigi kui ka ettevõtte tasandil on pädeva ja tervikliku info olemasolu majanduses toimuvast. Riigi makromajandusliku keskkonna kirjeldamisel on olulised allikad mitmesugused rahvamajanduse näitajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation

1395. Rahvastik

10.02.2017
Statistikatöö eesmärgiks on anda teavet rahvastiku koosseisu, paiknemise ja toimuvate muutuste kohta. Saadud info on vajalik riigi juhtimiseks ja otsuseid toetavate teadustööde koostamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
20.12.2018
SA Archimedes poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eestis kutse- ja kõrgharidust andvates haridusasutustes. Taotlemine toimub kahes kategoorias - tasemeõppe stipendium ja keeleõppe stipendium
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Personaalne koolitus ja juhendamine vajaliku info leidmiseks, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.05.2019
Ränd- ja välinäitute korraldamine muuseumist väljaspool.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Raskeveokimaksu tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Raudteeseaduse ja TJA põhimääruse ja Korrakaitseseaduse alusel teostame raudteerajatiste korrashoiunõuete täitmise üle järelevalvet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.