Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles sünni registreerimise avalduse ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Surma registreerimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
eelmine regulatsioon kehtetu, uus regulatsioon välja töötamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.11.2018
Siseturvalisuse valdkonna ja avaliku teenistuse usaldusväärsete, asjatundlike ning pühendunud töötajate arendamine, sh gümnasistidele algteadmiste politsei-, piirivalve- ja pääste valdkonnast edasi andmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Laboratoorsed analüüsid ohtlike taimekahjustajate avastamiseks: monitooringuproovide analüüsimine, eksportproovidest taimekahjustajate määramine, järelvalve ning erakliendi proovide analüüsimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Taimekaitsevahendite, mükotoksiinide ja üldtoksilisuse laboratoorne määramine; järelevalve ja erakliendi proovide analüüsimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kaebuse enda eraelu kaitseks saab inspektsioonile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tööandjale hüvitatakse vastavalt töölepingu seadusele ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenusega esitab ettevõtja oma töövõimetuspensioni saava töötaja andmed sotsiaalmaksu tasumiseks sotsiaalkindlustusametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Teenus võimaldab esitada taotlusi kalalaevade riiklikusse registrisse kandmise, andmete muutmise ja registrist laevade välja kandmise kohta. Registrisse kantud kalalaevale antakse kalalaevatunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Taotleja esitab tegevusloa taotluse maakonna veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmeid, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel teeb ettepaneku tegevusloa väljastamiseks VTAle. VTA väljastab või ei väljasta tegevusloa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Anda teavet tarbekaupade ja teenuste hindade muutumisest Eestis, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduses toimuvaid arenguid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tarbijahinnaindeks – indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Infotelefonilt saab infot peamiselt tarbijate õiguste ning kaupade-teenuste ostmisel esinenud probleeme puudutavate küsimuste kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) esindustes saab infot ameti teenustega seotud küsimustes, broneerida nõustamise aega, esitada dokumente (taotlust, avaldust).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1466. Tasemeõpe

30.11.2018
Siseturvalisuse valdkonna keskse õppeasutuse rolli hoidmine ja edendamine ja erialaspetsialistide ettevalmistamine töötamaks igapäevaselt mõnes sisejulgeolekuasutuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Võimalik esitada teabenõue
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1468. Teabenõue

10.02.2017
Teabenõude saab esitada, kui soovitakse saada teavet, mis on inspektsioonis juba olemas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Esita teabenõue Konkurentsiametile
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab saada infot SA ja Eurostati avaldatud statistika, toodete ja teenuste kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1471. Teabevahetus

22.07.2019
Rahvusvaheline ja siseriiklik teabevahetus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Teadmussiirde meetmete valdkonna võrgustikutöö ning koostöö meetmete valdkonna võrgustikutöö korraldamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Põllumajanduse suurandmete süsteemi arendamise teostatavusuuringu läbiviimine, infopäevade ja konverentsi korraldamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.11.2018
Õppe- ja teadustöö, strateegilise partnerluse ja rahvusvahelise arengukööstöö korraldamine teiste õppeasutuste ja partneritega, sh viiakse läbi rakendusuuringuid, tehes koostööd ja pakutakse konsultatsioone.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.09.2017
Põldkatsete läbiviimine tellija metoodoka alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Tolli- ja aktsiismõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite taatlustulemuste hindamine ja sellekohase teatise väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Suunatud kodanikele ja ettevõtjatele, kes soovivad standardiseeritud kujul otsida informatsiooni avalike teenuste kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Teenusega tagatakse relva- ja tegevuslubadega seotud toimingud, korraldatakse loata või leitud relvade hoiule võtmist, tsiviilrelvade ja laskemoona riiki sisse- ja väljaveo lubade väljastamist ning tsiviilrelvade ja laskemoona sundvõõrandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele, et kasvatada nende efektiivsust, konkurentsivõimet ja ühiskonna teenimise võimekust
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi eesmärgiga kaasa aidata ettevõtjate huvides läbiviidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi, et toetada teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime edenemist ning pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmist toetava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri terviklikku väljaarendamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi erinevatele organisatsioonidele, et toetada teadus- ja arendustegevuse, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna populariseerimist noorte seas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi Eesti teadus- ja arendusasutustele, et toetada rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga ning jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust, mis looks eeldusi Eesti teaduse konkurentsivõime tugevdamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Tegevuseeskirjas kehtestatakse raudteeinfrastruktuuri korrashoiu, raudteeliikluse korraldamise ja teistele isikutele raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise tingimused
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab otsida Majandustegevuse registris (MTR) registreeritud ettevõtjaid ja nende tegevuslubasid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Keskkonnatasud, reklaamimaks, teekasutustasu, liikluskindlustus, kohtu nõuete haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tellimustööna esitatakse detailsemat infot, kui on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Tellitav audiovisuaalmeediateenus seisneb saadete vaatamise võimaldamises teenuse kasutaja valitud ajal, valikul ja taotlusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Teravilja, teraviljasaaduste, õlitaimede seemnete ja õli, söötade ja söödalisandite ning silo keemilise koostise ja kvaliteedi määramine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
16.06.2017
Tegevusluba peab olema tegutsemiseks tegevusaladel 1) perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamine; 2) kiirabi osutamine; 3) eriarstiabi osutamine; 4) iseseisvalt õendusabi osutamine; 5) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Ametiasutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus), kes soovib oma töötajat/ametnikku ajutiselt lähetada Eestist tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki, peab taotlema sotsiaalkindlustusametilt A1 tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tõendit A1 tuleb taotleda ametiasutuse esindajal oma asutuse ametnikule, kui ta lähetab oma ametniku tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki või ametnik töötab ametiasutuse heaks mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis (kaasaarvatud Eesti).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tõendit A1 tuleb taotleda ametiasutuse esindajal oma asutuse töötajale, kui ta lähetab oma töötaja ajutiselt tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki või töötaja elab Eestis ja töötab ainult teie ametiasutuse heaks mitmes Euroopa liikmesriigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Töötaja, kes elab Eestis ja töötab rohkem kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis (kaasaarvatud Eesti), peab sotsiaalkindlustusametilt taotlema A1 tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tööandja (ettevõtja, FIE), kes soovib oma töötajat (või FIE iseennast) ajutiselt (kuni 24 kuuks) lähetada Eestist tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki, peab taotlema sotsiaalkindlustusametilt A1 tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tõendi A1 taotlemine ettevõtte või FIE töötajale
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tõendi A1 taotlemine FIE-na endale
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tõendit A1 tuleb teil ametnikuna iseendale taotleda, kui olete Euroopa Ühenduste lepinguline töötaja või olete Eestis riigiteenistuja ja töötate või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana samaaegselt mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tõendit A1 tuleb taotleda iseendale, kui elate Eestis ja töötate erinevate tööandjate heaks mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis või elate Eestis ja töötate ühe tööandja heaks mitmes liikmesriigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1500. Tõendid

22.07.2019
Maksuandmete tõendid, maksuvõla puudumise tõendid, keskmise töötasu tõendid, palgaandmete tõendid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.