Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
22.05.2020
Teenus võimaldab pärast õpetajakoolituse läbimist taotleda mootorsõidukijuhi õpetamise õigust, mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
765 70 2.80h 0.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Represseeritud isik saab taastusravi isikliku avalduse ja taastusarsti/perearsti saatekirjas märgitud näidustuste kohaselt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
761 - - -
Regulation
17.06.2020
Kaitseväekohustuslane saab määrata e-iseteeninduses arstliku komisjoni aja, kui tal puudub kehtiv kutse arstlikku komisjoni.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
728 - - -
Regulation
19.06.2020
Eestis valmistatud ja turule lastud ning Eestisse sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete tootjad esitavad taotluse, mille rahuldamise korral leiab aset PROTO andmebaasis registreerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
716 - - -
Regulation
09.06.2020
Laevapere liikmete teadmiste ja oskuste hindamise alaliselt tegutseva komisjoni ees.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
697 71.93 1.50h 8.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni valitud töökeskkonnavolinikest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
696 - - -
Regulation
02.07.2020
Ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele antava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse taotlemiseks taotletakse dokumentide kooskõlastused PMA-st.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - -
Regulation
14.09.2018
Maaparandussüsteemi maa alale muu ehitise rajamiseks vajalike kooskõlastuste saamiseks esitatakse PMA-le taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - -
Regulation
30.06.2020
Tagasipöördumistunnistust taotleb välisriigis viibiv Eesti kodanik, kelle reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
655 - - -
Regulation
10.06.2020
Lennuameti teavitamine lennuohutust mõjutavatest juhtumitest läbi www.aviationreporting.eu portaali.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
594 - - -
Regulation
01.07.2020
Tööandja esitab Tööinspektsioonile eelteate ehitustöödega alustamise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
553 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne reisiettevõtjana tegutsemisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
529 10.64 2.50h -
Regulation
29.06.2020
Kutsealune, kes soovib asuda ajateenistusse temale sobivaimal ajal ja amet ei ole teda veel välja kutsunud, saab algatada menetluse ajateenistusse kutsumiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
526 - - -
Regulation
14.09.2018
Laboratoorne kontroll näitab, kas Eestis müüdavad ja müügile tulevad ravimid vastavad kvaliteedinõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
514 - - -
Regulation
26.06.2020
Koopiate valmistamine, restaureerimine ja deponeerimine ning teabepäringute esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
511 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Seemnete pakendaja poolt esitatakse PMA-le majandustegevusteade enne tegevuse alustamist. PMA kontrollib seemnete ja seemnesegude pakendamise ja turustamise nõuete täitmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
503 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Kutsealune saab taotleda ajapikendust ajateenistusse kutsumisest seoses õppimisega, lapse või puudega isiku ülalpidamisega, terviseseisundi raviga või kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmelisusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
491 - - -
Regulation
09.06.2020
Eesti sadamaid külastavate välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
456 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Asutus või ettevõte saab pakkuda X-tee kaudu oma e-teenuseid ning esitada lubatud päringuid mitmetesse eri andmebaasidesse ja registritesse. Liituja saab esmast informatsiooni riigi registrite, andmekogude ja infosüsteemide kohta RIHAst.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
456 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne renditööjõu vahendamisega ja tööjõu pakkumisega tegevuse alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
436 10.64 0.50h -
Regulation
14.09.2018
Ravimite hulgimüüjad peavad esitama Ravimiametile kvartaalseid aruandeid ravimite ostu ja müügi kohta. Nende aruannete põhjal koostatakse koondaruandeid ja ravimistatistikat.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
435 - - -
Regulation
01.03.2017
Asutuse liitumine Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemiga
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
424 2.6 - -
Regulation
25.05.2020
Sadama kandmine sadamaregistrisse või sadamaregistris muudatuste tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni töökeskkonnanõukogu moodustamisest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
400 - - -
Regulation
02.07.2020
Loomahaiguste patoloogilis-histoloogilised uuringud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
393 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.08.2020
Toetus on ette nähtud spordiorganisatsioonidele lapsi ja noori juhendavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukuludeks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
393 - - -
Regulation
26.04.2019
Tegevteenistusest vabastatud isikul on võimalus saada vajalikku nõuannet ja toetust sotsiaalnõustamise näol, mille eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimist ennetada ning abistada juba tekkinud probleemide lahendamisel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
380 - - -
Regulation
14.09.2018
Taotleja esitab maaparandusalal tegutsemise õiguste saamiseks majandustegevusteate Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
372 - - -
Regulation
05.06.2020
Juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks loa taotlemine. Sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
370 - 36.00h 36.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Registreerima peavad isikud, kes a) on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest, b) veavad tavajäätmeid, c) korraldavad vahendajana jäätmete kõrvaldamist, d) tegutsevad edasimüüjana.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
369 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.06.2020
Toetatavate nõustamisteenuste osutamine eesmärgiga parandada kliendi majapidamise, ettevõtte ja/või investeeringu majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
369 96.6 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Konsultatsiooni käigus saab vastuseid kaubamärkide registreeritavuse ja õiguskaitse küsimustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
350 - - -
Regulation
07.09.2018
Taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks või seemnete tootmisels turustamise eesmärgil, esitatakse PMA-lemajandustegevusteade taimetervise registrisse kandmiseks. Teade esitatakse ka ettevõtte tegevusalade muutmise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
340 - - -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne alkohoolse toote või tubakatoote hulgimüügiga alustamist registripidajale teate.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
334 10.64 1.50h -
Regulation
09.06.2020
Andmekogu RIHAs registreerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
333 2.8 - -
Regulation
17.06.2020
Kutsealune, kes on kutsutud ajateenistusse, saab algatada menetluse ajateenistuse koha ja/või aja muutmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
331 - - -
Regulation
30.07.2020
(Erivajadustega) inimeste võimalus hinnata oma võimeid ja vajadusi ning selgitada välja kutsesobivus ja tegevusvõimalused.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
329 - - -
Regulation
09.06.2020
Laevapereta prahitud laevade registriga on lubatud tutvuda ja õigus saada ärakirju laeva omanikul, laeva prahtijal, pädeval riigiasutusel ning isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
327 65.3333 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimiamet väljastab kliiniliste uuringute teostamiseks lube, mis annavad õiguse neid Eestis läbi viia.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
321 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite müügiloa hoidjad peavad esitama ravimite müügiedendamise eesmärgil tehtud tegevuste ja pakkumiste aastaaruandeid. Aruannete põhjal koostatakse koondaruanne, mis avalikustatakse Ravimiameti veebilehel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
314 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite ja 1. kategooria lähteainete käitlemiseks või ravimite vahendamiseks Eestis peab olema Ravimiameti antud tegevusluba, mis võib olla antud apteegiteenuse osutamiseks, ravimite hulgimüügiks, ravimite vahendamiseks või tootmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
305 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2020
Saab esitada Patendiametile taotlusi leiutisele kaitse saamiseks kasuliku mudelina.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
302 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Veeliiklust takistavate tegevuste kooskõlastamine laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonnas koostöös hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
300 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne seadmetöö valdkonnas teenuse osutamisega alustamist teate registripidajale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
286 10.64 0.25h -
Regulation
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad kaevandada maavaravaru, peavad taotlema maavara kaevandamise loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
271 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.04.2019
Matused korraldatakse reservis olevate isikute ja eruväelastele, kellel oli vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž. Teenused sõltuvad hukkunu perekonna soovidest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
270 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi õiguste ülemineku kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
265 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Uurimistöö teostanud ettevõtja esitab uurimistöö tulemused projekteerimistingimuste taotlejale ja Põllumajandusametile uurimistöö lõpetamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
247 - - -
Regulation
07.09.2020
Aktsiisialaste lubade menetlus, maksukohustuse tekkimine, deklareerimine ning tasumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 66 - -
Regulation
30.07.2020
Pikaajalise kaitstud töö teenus on inimestele, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Sotsiaalkindlutusameti suunamisel on see võimalik puidutöö, lihttöö ja käsitöö töötubades.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
238 - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.