Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

Ühtegi elektroonilist teenust ei leitud nende filtrite kombinatsiooniga. Eemalda kõik filtrid

10.02.2017
Pakkuda ülevaadet Eesti jätkusuutliku arengu kohta, mis lähtub strateegias „Säästev Eesti 21” sätestatud põhieesmärkidest: heaolu kasvu ja sotsiaalse sidususe suurenemine nii, et säiliks Eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulatsioon

03.05.2019
Saksa sõjaväekalmistute andmebaas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Schengeni ruumide välispiiridel viisaruumi kontrollimiseks loodud infosüsteemide andmete kontroll
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

04.12.2018
Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete teostamine seemnete sertifitseerimisprotsessi tagamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Seemneproovivõtjate koolitamine seemnepartiidest proovi võtmiseks vastavalt ISTA metoodikale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Seemnete sertifitseerimiseks ja turustamiseks analüüsiteenuse osutamine ning seemneproovivõtjate koolitamine ja auditeerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Sekkumisteravilja kvaliteedi hindamine laboris vastavalt kehtestatud nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Selgitustaotlusega saab küsida asutuse seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Digitaalallkirja seaduse alusel kuuluvad sertifitseerimisteenuse osutajad registreerimisele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kui ettevõte soovib hakata pakkuma üldkasutatavat elektroonilise side teenust (mobiiltelefoniteenus, telefoniteenus, andmeside vms) siis peab ta esitama majandustegevusteate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Sõjaajaloo aastakonverents
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Iga-aastane sõjaajaloo aastaraamatu väljaandmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi ekskursioonide päringute ja broneeringute tegemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi haridusprogrammide päringute ja broneeringute tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi ruumirendi päringute ja broneeringute tegemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi sünnipäevaprogrammide päringute ja broneeringute tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

04.12.2018
Uute sortide viljelusväärtuse hindamine Eesti klimaatilistes tingimustes (Viljandis, Võrus ja Kuusikul) Eesti sordilehte võtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Uute kandidaatsortide eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse katsete läbiviimine sordikirjelduse koostamiseks ja sordi registreerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, avalike andmefailide, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Statistika kaardirakendus on asukohapõhise statistika esitamiseks kaartidel, ruumiandmete allalaadimiseks ja ruumipäringute tegemiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
TJA rakendab transpordi infrastruktuuri arendamise meetmeid, sh teostab invetseeringute kava alusel elluviidavate projektide rakendamise üle järelevalvet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles sünni registreerimise avalduse ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Surma registreerimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
eelmine regulatsioon kehtetu, uus regulatsioon välja töötamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

30.11.2018
Siseturvalisuse valdkonna ja avaliku teenistuse usaldusväärsete, asjatundlike ning pühendunud töötajate arendamine, sh gümnasistidele algteadmiste politsei-, piirivalve- ja pääste valdkonnast edasi andmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

04.12.2018
Laboratoorsed analüüsid ohtlike taimekahjustajate avastamiseks: monitooringuproovide analüüsimine, eksportproovidest taimekahjustajate määramine, järelvalve ning erakliendi proovide analüüsimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Taimekaitsevahendite, mükotoksiinide ja üldtoksilisuse laboratoorne määramine; järelevalve ja erakliendi proovide analüüsimine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kaebuse enda eraelu kaitseks saab inspektsioonile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Tööandjale hüvitatakse vastavalt töölepingu seadusele ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Teenusega esitab ettevõtja oma töövõimetuspensioni saava töötaja andmed sotsiaalmaksu tasumiseks sotsiaalkindlustusametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

01.10.2018
Teenus võimaldab esitada taotlusi kalalaevade riiklikusse registrisse kandmise, andmete muutmise ja registrist laevade välja kandmise kohta. Registrisse kantud kalalaevale antakse kalalaevatunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Taotleja esitab tegevusloa taotluse maakonna veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmeid, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel teeb ettepaneku tegevusloa väljastamiseks VTAle. VTA väljastab või ei väljasta tegevusloa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Anda teavet tarbekaupade ja teenuste hindade muutumisest Eestis, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduses toimuvaid arenguid.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Tarbijahinnaindeks – indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

30.11.2018
Siseturvalisuse valdkonna keskse õppeasutuse rolli hoidmine ja edendamine ja erialaspetsialistide ettevalmistamine töötamaks igapäevaselt mõnes sisejulgeolekuasutuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimalik esitada teabenõue
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Teabenõude saab esitada, kui soovitakse saada teavet, mis on inspektsioonis juba olemas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Esita teabenõue Konkurentsiametile
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Teenus võimaldab saada infot SA ja Eurostati avaldatud statistika, toodete ja teenuste kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

Teabevahetus

22.07.2019
Rahvusvaheline ja siseriiklik teabevahetus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

04.12.2018
Teadmussiirde meetmete valdkonna võrgustikutöö ning koostöö meetmete valdkonna võrgustikutöö korraldamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

04.12.2018
Põllumajanduse suurandmete süsteemi arendamise teostatavusuuringu läbiviimine, infopäevade ja konverentsi korraldamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

30.11.2018
Õppe- ja teadustöö, strateegilise partnerluse ja rahvusvahelise arengukööstöö korraldamine teiste õppeasutuste ja partneritega, sh viiakse läbi rakendusuuringuid, tehes koostööd ja pakutakse konsultatsioone.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

29.09.2017
Põldkatsete läbiviimine tellija metoodoka alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Tolli- ja aktsiismõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite taatlustulemuste hindamine ja sellekohase teatise väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Suunatud kodanikele ja ettevõtjatele, kes soovivad standardiseeritud kujul otsida informatsiooni avalike teenuste kohta.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

04.12.2018
Teenusega tagatakse relva- ja tegevuslubadega seotud toimingud, korraldatakse loata või leitud relvade hoiule võtmist, tsiviilrelvade ja laskemoona riiki sisse- ja väljaveo lubade väljastamist ning tsiviilrelvade ja laskemoona sundvõõrandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele, et kasvatada nende efektiivsust, konkurentsivõimet ja ühiskonna teenimise võimekust
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

20.11.2017
SA Archimedes annab struktuuritoetusi eesmärgiga kaasa aidata ettevõtjate huvides läbiviidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulatsioon

Lehed

Ühtegi elektroonilist teenust ei leitud nende filtrite kombinatsiooniga. Eemalda kõik filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.