Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
25.06.2020
Saab taotleda kasuliku mudeli registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Kaubamärgile kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
75 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda Euroopa patendis tehtud muudatuste jõustamis Eestis. Patendiamet avaldab muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
74 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimi kvaliteediprobleemi või vale ravimiinfo teadete vastuvõtmine ja menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
72 - - -
Regulation
09.06.2020
Turvatunnistuse saamiseks teostab Veeteede Amet ülevaatuse. Ülevaatuse teostamiseks peab sadamarajatise valdaja vähemalt 30 päeva enne soovitavat ülevaatuse aega esitama taotluse, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
72 86.05 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 50 2.00h 40.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Praktikakoha taotlemine Kaitseministeeriumisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 - - -
Regulation
28.02.2017
x-tee turvaserveri IP muutmine (test-ja toodangukeskkond)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 - - -
Regulation
29.06.2020
Juriidilised isikud saavad tasuliselt taotleda kiirgusohutust tagavat teenust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
68 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Kohanemiskursustel on tööealistel erivajadustega inimestel võimalus õppida ennast ja oma võimalusi eneseteostuseks paremini tundma. Õpe toimub erialavaliku toetamiseks ja igapäevaeluoskuste õppeks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab täita ja saata Patendiametisse elektroonilisi taotlusi leiutisele patendikaitse saamiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Arendustoetust võivad taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühingud.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
65 - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne tuleohutuse valdkonnas teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
63 10.64 1.50h -
Regulation
03.07.2020
Tunnistus tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
61 - 6.08h -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Tegevusluba omavate hüdrograafiliste mõõdistustööde tegijate mõõdistustööde kavandite kooskõlastamine ning mõõdistusaruannete heakskiitmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 - - -
Regulation
01.07.2020
Tööandjal on võimalik Tööinspektsioonist kutsuda konsultant, kes viib tööandja juures läbi töökeskkonna konsultatsiooni töökeskkonna õigusaktide nõuete paremaks täitmiseks ja ohutu töökeskkonna kujundamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 - - -
Regulation
13.05.2020
Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
59 - - 63.20p
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne elektrienergia müügi teenuse osutamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
58 10.64 0.25h -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne muinsuskaitsevaldkonnas teenuse osutamisega alustamist teate registripidajale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 10.64 1.00h -
Regulation
07.09.2018
Taimekaitsevahendite Eestis turustamiseks esitatakse PMA-le taotlus taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks. Eestisse võib toimetada ja turustada ainult Eestis turulelaskmise loa saanud taimekaitsevahendeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Sadama pidajate poolt kooskõlastamisele esitatud sadamate ja sadamate sissesõiduteede märgistuse rajamise või muutmise projektide läbivaatamine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - -
Regulation
30.07.2020
Lennundusjulgestuskoolitusi läbi viiv isik esitab Lennuametile taotluse julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamiseks lihtkirjalikus vormis, märkides taotluses ära, milliseid pädevusi koolituse läbinud isikule taotletakse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda täiendava kaitse või täiendava kaitse taotluse andmete muutmist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris. Patendinõudluse piiramine, omaniku andmete või esindaja muutmine, kirjelduse parandamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tegevusloa taotlemine ettevõtjale, kes soovib tegeleda laevaehituse ja -remondi ning laevade ümberehitamisega; laevaseadmete, -mehhaanismide ja -süsteemide valmistamise, kontrollimise, remontimise ja katsetamisega.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
53 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab esitada Patendiametile meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
52 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Eluasemelaenu käendus on mõeldud veteranile, kes soovib võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust SA KredEx vahendusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 - - -
Regulation
01.07.2020
Laevapereta prahitud laevade registrisse kandmisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks ja registreerimise pikendamisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks esitab laeva prahtija Veeteede Ametile vajalikud dokumendid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
45 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes kasutavad oma tegevuses orgaanilisi lahusteid ja kellel on kohustus omada orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimistõendit, on vaja paikse heiteallika käitaja tegevus registreerida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 0 0.00h 0.00p
Regulation
10.06.2020
Isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, esmane tunnustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda patendi või patenditaotluse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.10.2018
Autoriõiguse omaja tuvastamine ja teose lubatud kasutusviiside väljaselgitamine ning valdkondliku teabe kogumine ja kättesaadavaks tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Käitleja, kes soovib käidelda loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, peab enne tegevuse alustamist tegevusest teatama majandustegevusteatisega või omama Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
08.06.2020
Masspäring mitme erineva ehitise andmete kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
30.06.2020
Tööõppekursustel on tööealistel erivajadusega inimestel võimalus omandada praktilisi tööoskusi erinevatel erialadel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne kaubandusliku loterii korraldamisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 10.64 2.50h -
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja esitab enne sideteenuse (mobiiltelefoniteenus, telefoniteenus, andmeside vms) osutamise alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 10.64 2.50h -
Regulation
08.06.2020
Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemiseks esitatud tegevusloataotluste registreerimine, taotleja vastavusele hinnangu andmine ja tegevusloa ettevalmistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
37 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimiamet annab arvamuse (sisendi Ravimikomisjoni aruteluks) ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
26.04.2019
Andmete olemasolul väljastatakse tegevteenistuspensioni õigust omavate isikutele tõendeid Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks, vastavad struktuuriüksused väljastavad ajateenijale tõendi ajateenistuse läbimise, õppekogunemisel osalemise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
26.06.2020
Arstlik komisjon hindab reserviarvatute, kuid teenistuses viga saanutele tervisekahjutuse seost teenistusega ja määrab puudeastet ning teeb vajadusel raviplaani.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
30.06.2020
Väljaveolitsents annab õiguse kahesuguse kasutusega kauba ekspordiks Euroopa Liidu välisesse riiki nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 2 punkti 2 tähenduses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev laev, samuti ka uurimistöid teostav laev vajab luba sisenemiseks Eesti territoriaalvetesse, sisemerre ning saabumiseks sadamasse. Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne laeva kavandatud sisenemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - -
Regulation
30.07.2020
Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus ei tulene selgesõnaliselt seadusest, tuleb uuringu või statistilise töö läbiviimiseks esitada loa taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - -
Regulation
01.07.2020
Tegevusloa taotlemine ettevõtjale, kes soovib tegeleda väikelaevade ehitamise, remontimise ja katsetamisega.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgi pandi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Sadamakapteni ning sadama turvaülema atesteerimiseks esitatakse Veeteede Ameti peadirektorile taotlus, milles märgitakse kandidaadi nimi, kavandatav tööleasumise aeg ja vastutuspiirkond (kapteni puhul) ning sadama nimetus (turvaülema puhul).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 74 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Puidukuivatite nõuetele vastavaks tunnistamise ja vastavusmärgi HT kasutamise õiguse saamiseks esitatakse PMA-le taotlus koos ettevõtte enesekontrolliplaaniga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
27 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Rakkude ja kudede hankijad ja käitlejad peavad esitama Ravimiametile käitlemise aruandeid, ning ohujuhtumite aasta aruandeid, mille põhjal koostatakse koondaruanded, mis avaldatakse Ravimiameti veebis ja edastatakse Euroopa Komisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.