Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
01.07.2020
Tööandja saab esitada vaide ettekirjutusele, Tööinspektsioon vastab sellele, vajadusel tühistab ettekirjutuse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne kahjuritõrjega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
23 10.64 0.50h -
Regulation
30.06.2020
Kutsehariduse omandamise võimalus erivajadustega inimestele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation
10.02.2017
Sertifitseerimisele kuuluvad kõik lennunduses kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.05.2019
Teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustuse tagajärjel on isikul õigus taotleda ajutise töövõimetuse määramist.  
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - -
Regulation
26.06.2020
Kaitsevägi aitab vajadusel avalikku- ja erasektorit kontaktide leidmisel juhul kui neil on vaja leida KV tehnikat ja varustust oma projektide läbiviimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda prioriteeti tõendava dokumendi väljaandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Tegevusluba peab olema järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks: tõuraamatu pidamise, jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise ning ohustatud tõu säilitamise valdkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet hindab teatisi ja ravimiga seotud riske.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda prioriteedidokumendi WIPO DAS (Digital Access System) andmekogusse lisamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - -
Regulation
17.06.2020
Kutsealune, kes on asunud omandama kõrgharidust arsti või õe erialal või on OECD ametnik või töötaja NATO sõjalises peakorteris, saab taotleda enda ajateenistusse kutsumata jätmist vastavalt õpingute või töötamise ajaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - -
Regulation
17.08.2018
Sordi registreerimiseks tuleb PMA-le esitada vormikohane taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi esindaja korral volitus, gmo keskkonda viimise loa nr ja kuupäev.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Füüsilisel või juriidilisel isikul tuleb taotleda jahinduse valdkonnas tegelemiseks lube.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.06.2020
Riikliku järelevalve käigus toidust sh toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalidest ja esemetest võetud proove saab analüüsida üksnes vastavateks analüüsideks volitatud laboratooriumis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Naissoost isik, kes soovib võtta vabatahtlikult kaitseväekohustuse ja asuda ajateenistusse, saab alustada menetluse ajateenistusse võtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 - - -
Regulation
29.06.2020
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme (jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade; paiksete tuletõrjeseadnuete) ja süsteemi käitlemisloa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse andmete (bibliograafiliste andmete, kirjavigade, õiguskaitse piiramine, esindaja) muutmist ja parandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Rakkude, kudede ja elundite ohujuhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - -
Regulation
25.05.2020
Kui soovite tegutseda väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise valdkonnas, siis tuleb taotleda tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse õiguste üleminekut.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Lõppkasutaja kinnitab, et ta veab Eestisse sisse näidatud väärtuses ja koguses kaupa, kasutab seda ainult näidatud otstarbel ning ei adresseeri seda ümber ega vea taas välja ilma eriloata.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda patenditaotluste ja kasuliku mudeli taotluste uudsuse ja tehnikataseme eelotsingu tegemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Sadama pidaja koostab ja rakendab nõuetekohase laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.06.2020
Merre rajatava taristu (torujuhtmed, kaablid, tuulikud jne) alla jääva merepõhja kontrollimine lõhkekehadest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 - - -
Regulation
03.07.2020
Füüsiline isik, kes soovib metsakorraldustööde kutsetunnistust, peab läbima Keskkonnaagentuuri poolt korraldatud koolitused ja eksamid (teooria ja välitöö). Keskkonnaagentuur väljastab kutsetunnistused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
13.05.2020
Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse edastamine Patendiameti kaudu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimiamet tuvastab ja hindab ravimite ohusignaale Euroopa Liidu juhtliikmesriigina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
30.06.2020
Sõjalise kauba transiidiks tuleb taotleda transiidilitsents.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2020
Saab esitada Patendiametile nõude patenditaotluse kiirendatud menetlemiseks globaalse patenditaotluste menetlemise kiirtee (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) raames.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab esitada Patendiametile kui vastuvõtvale ametile rahvusvahelise patendikaitse taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.05.2020
Reguleerijaid võib koolitada vaid Maanteeameti tunnustuse alusel. Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse Maanteeametile. Kliendi poolt välisriigis omandatud reguleerija kvalifikatsiooni tunnustamine tegutsemiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - 8.00h -
Regulation
17.08.2018
Sordi kaitse alla võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi omanikuõigust tõendav dokument, esindaja korral volitus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse andmete muutmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - -
Regulation
26.04.2019
Tegevteenistusest väljuvale veteranile tagatakse vastavalt koostatud täiend- ja ümberõppeplaanile ühe kõrghariduse astme või ühe kutse-, ameti- või erialakoolitusel osalemise õppekulu piirmäära ulatuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - -
Regulation
10.02.2017
Sertifitseerimisele kuuluvad lennuväljad ja kopteriväljakud, mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks ning mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab täita ja saata Patendiametisse elektroonilisi taotlusi tööstusdisainilahenduse omaniku andmete (nime ja/või aadressi) muutmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - -
Regulation
29.06.2020
Asustamisloa alusel tohib veekogusse asustada Eestis looduslikult esinevat kalaliiki ja vähiliiki või tema viljastatud marja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 0 0.00h 0.00p
Regulation
07.09.2018
Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise jätkamiseks esitatakse taotlus PMA-le.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Välisriigis omandatud teedeehituse ja liiklusohutuse auditeerimise alase kvalifikatsiooni vastavuse tõendamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - 3.00h 1440.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Taotleja esitab tegevusloa taotluse kohalikule veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmed üle, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel väljastab/või ei väljasta veoloa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet kliiniliste uuringute teostajate üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
25.05.2020
Klient taotleb Maanteeameti luba kasutada nõuetest erinevaid liikluskorraldusvahendeid. Eesmärk leida kasutusel olevatele lahendustele uusi alternatiivseid võimalusi ning võtta õnnestunud lahendused laiemasse kasutusse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 100 120.00h -
Regulation
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on välisõhu kaitse seadusest tulenev kohustus koostada lõhnaaine vähendamise tegevuskava, esitavad kava asukohajärgsele Keskkonnaameti regioonile heakskiitmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 0 0.00h 0.00p
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne gaasi müüjana teenuse osutamise alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 10.64 0.25h -
Regulation
14.09.2018
Õppe- ja teadusasutused peavad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil kasutamiseks taotlema Ravimiametilt loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet hindab perioodiliste ohutusaruannete põhjal ravimi kasu ja ohtude suhet Euroopa Liidu juhtliikmesriigina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
30.06.2020
Rahvusvaheline impordisertifikaat kinnitab kauba omaniku kohustust, et ta veab Eestisse sisse näidatud väärtuses ja koguses kaupa ega vea seda taas välja ilma eriloata.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.