Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
01.07.2020
Laeva tehnilise dokumentatsiooni kooskõlastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tööandja esitab Tööinspektsioonile teate asbestitöödega alustamise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõtetel, kes omavad vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
18.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes omab vastavaid tegevus- ja korralduslube. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
16.08.2018
Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määrajana Eestis asuvas tapamajas tööleasumiseks vajaliku oskuse andmiseks mõeldud, teoreetilist ja praktilist osa sisaldav koolitus. Eksamite sooritamisel tunnustuse saamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
09.06.2020
Turvaettevõtja peab tegevusloa saamiseks esitama taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Kaplanid, kellel on perekonnaseisutoimingute teostamise õigus, võivad sõlmida sooviavaldajate abielu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.02.2020
Teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustuse tagajärjel on isikul õigus taotleda püsivat töövõimetust.  
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
30.07.2020
Vastutav töötleja peab teatama isikuandmetega seotud rikkumisest inspektsioonile, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada, et selle rikkumise tulemusena ei teki tõenäoliselt ohtu inimese õigustele ja vabadustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
10.06.2020
AOC saamiseks nõutavad dokumendid tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne planeeritavat lennutegevuse algust. Taotlus tuleb esitada Lennuameti ette antud vormil, mille taotleja saab peale esmast konsultatsiooni (kohtumist).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Rakkude, kudede ja elundite käitlemiseks Eestis peab olema Ravimiameti poolt väljastatud tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet müügiloa hoidjate ravimiohutusalaste tegevuste üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
02.05.2019
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
19.06.2020
Organisatsiooni EMAS-sobivuse kohta langetab otsuse Keskkonnaagentuur.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgi litsentsi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Kaplanid osutavad veteranidele ja nende perekonnaliikmetele toetust, et perekondlik sündmus toimuks vastavalt kiriklikele traditsioonidele ja tavadele. Nendeks talitusteks on: ristimine, konfirmatsioon, laulatus, kodu õnnistamine, matus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
26.06.2020
Käitleja, kes soovib loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid kõrvaldada või kasutada muul kui loomsete kõrvalsaaduste määruses ettenähtud viisil, on vajalik selliseks tegevuseks Veterinaar- ja Toiduameti luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab täita ja saata Patendiametisse elektroonilisi taotlusi tööstusdisainilahenduse õiguste võõrandamise ja ülemineku kandmiseks registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Üldluba annab õiguse strateegilise kauba veoks ja teenuse osutamiseks lihtsustatud korras selles määratud tingimustel ning kaupade ja riikide osas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004 peavad kõik aeronavigatsiooniteenuse osutajad olema sertifitseeritud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgitunnistuse, tööstusdisainilahenduse tunnistuse, patendikirja, kasuliku mudeli tunnistuse, täiendava kaitse tunnistuse duplikaadi väljaandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised isikud peavad taotlema luba looduskaitseseaduses määratletud tegevustele (nt. pilliroo ja adru varumine, sihtkaitsevööndis metsa kõrvalsaaduste varumine, sihtkaitsevööndis keeluajal liikumise luba).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 0 0.00h 0.00p
Regulation
29.09.2020
Ettevõtjad, kes tahavad tegeleda metsakorraldustööde teostamisega, peavad Keskkonnaagentuurist taotlema metsakorraldustööde tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet verekäitlejate, rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
30.06.2020
Sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamiseks välisriigis või välisriigi teenusetarbijale tuleb taotleda litsents.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku registrisse kandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Kutsealune saab taotleda ajateenistusse kutsumisest vabastamist kui ta on läbinud teenistuse välisriigi relvajõududes, kantud tervishoiutöötajate registrisse arsti või õena ja läbinud Kaitseväe väljaõppe. Vabastamist saab taotleda ka kohtunik.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
01.07.2020
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni enne kantserogeenide või mutageenidega esmakordselt töö alustamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne muusikateoste Internetis kasutamise õiguste teostamisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 10.64 0.25h -
Regulation
30.07.2020
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopiate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab esitada sooviavalduse prioriteedidokumendi WIPO DAS andmekogust kättesaamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
29.06.2020
Juriidiline või füüsiline isik teeb ettepaneku koormata temale kuuluvat vara sõjalise valmisoleku tagamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
26.06.2020
EL-i transiidina läbiva loomse saaduse ladustamisettevõtet ja EL-i välistes vetes sõitvaid laevu loomse toiduga varustav ettevõte peab omama vastavat tegevusluba. Eelnevalt hinnatakse käitlemisettevõtte vastavust teatavatele nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loa taotlemiseks esitatakse taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aiandus@pma.agri.ee või paberil Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonnale Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
14.09.2018
Vere ja verepreparaatide käitlemiseks Eestis peab olema Ravimiameti väljastatud tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile litsentsi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest suletud keskkonnas, esitab Tööinspektsioonile loa taotluse ja esmakordse kasutamise teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
29.06.2020
Kultiveerimismaterjali loa taotlemine on isikutele, kellel on vaja kultiveerimismaterjali impordilube, metsapuude taimeliigi mikropaljundamise tegevuslube või metsapuude seemne pakendamise lube.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Katastroofimeditsiinialane väljaõpe.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
29.06.2020
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
26.06.2020
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse litsentsi registreerimist.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.09.2018
Eestisse võib toimetada ja kasutada ainult Eestis turule laskmise loa saanud väga mürgiseid taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks või andmete muutmiseks esitatalse PMA-le taotlus ja tasutakse riigilõiv.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Ämari lennuvälja lähialas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Sotsiaalkindlustusametile kinnipidamisel olevate isikute info edastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Oma riigi kodanike info küsimine välisriigist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Toetust saab taotleda kas avatud- või piiratud taotlusvoorus. Arengu- ja humanitaarabi toetuse üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.