Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
13.05.2020
Saab taotleda täiendava kaitse või täiendava kaitse taotluse andmete muutmist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris. Patendinõudluse piiramine, omaniku andmete või esindaja muutmine, kirjelduse parandamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad käidelda teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlikke jäätmeid majandus- või kutsetegevuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Tegevusloa väljastamine ettevõtjale, kes soovib tegeleda laevaehituse ja -remondi ning laevade ümberehitamisega; laevaseadmete, -mehhaanismide ja -süsteemide valmistamise, kontrollimise, remontimise ja katsetamisega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
53 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.04.2019
Isikud, kellel on taimede paljundamise ja sordikaitse seadusega kohustuseks turustatava kultiveerimismaterjali sertifitseerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
53 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab esitada Patendiametile meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
52 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.06.2017
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
51 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kohanemiskursustel pakume tööealistele erivajadustega inimestele võimalust õppida ennast ja oma võimalusi eneseteostuseks paremini tundma
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
49 - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et soodustada keskkonnasõbralike praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 - - -
Regulation
10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on soov teostada veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raiet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 - - -
Regulation
26.04.2019
Eluasemelaenu käendus on mõeldud veteranile, kes soovib võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust SA KredEx vahendusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 - - -
Regulation
25.05.2020
Laevapereta prahitud laevade registrisse kandmisel ajutise liputunnistuse väljastamine ja registreerimise pikendamisel ajutise liputunnistuse väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
45 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.08.2018
Puidukuivatite nõuetele vastavaks tunnistamise ja vastavusmärgi HT kasutamise õiguse saamiseks esitatakse PMA-le taotlus koos ettevõtte enesekontrolliplaaniga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
43 - - -
Regulation
18.02.2020
Koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega pakume võimalust kutsehariduse omandamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
42 - - -
Regulation
10.02.2017
Võimaldab esitada toetustatotlust teadus- ja arendustegevusteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
42 - - -
Regulation
28.02.2017
Ametlikud vormid on taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni on vaja olnud pabereid täita, allkirjastada ja asutusse kohale viia. Riigiportaalis aga piisab ametlike vormide kasutamiseks täita ekraanil olev vorm ja vajutada „Saada“ nuppu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - -
Regulation
10.02.2017
Isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli esmane tunnustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda patendi või patenditaotluse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.10.2018
Autoriõiguse omaja tuvastamine ja teose lubatud kasutusviiside väljaselgitamine ning valdkondliku teabe kogumine ja kättesaadavaks tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Käitleja, kes soovib käidelda loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, peab enne tegevuse alustamist tegevusest teatama majandustegevusteatisega või omama Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
10.02.2017
Põllumajanduse ja maaelu arengu alaste küsimustike täitmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - -
Regulation
10.02.2017
Töötervishoiu tööinspektor viib läbi uurimise ning teeb kokkuvõtte kutsehaigestumise põhjuste ja töökeskkonna vastavuse kohta õigusaktide nõuetele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - -
Regulation
10.02.2017
Pakume tööealistele erivajadusega inimestele võimalust võimetekohaseks tööks puidutöö, lihttöö ja käsitöö töötubades.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 - - -
Regulation
10.02.2017
Koosviibimiste (sünnipäevad, pulmad, kokkutulekud, peod jm) korraldamine üksikisikutele, peredele ja ettevõtetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Turukorraldusmeede, mille raames on taotlejal võimalik 90-, 120- või 150 päevaks ladustada sealiha külmlaos ja saada ladustamiskulude katteks toetust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet annab arvamuse (sisendi Ravimikomisjoni aruteluks) ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
26.04.2019
Andmete olemasolul väljastatakse tegevteenistuspensioni õigust omavate isikutele tõendeid Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks, vastavad struktuuriüksused väljastavad ajateenijale tõendi ajateenistuse läbimise, õppekogunemisel osalemise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
10.02.2017
Ettevõtja esitab enne tuleohutuse valdkonnas teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - 1.25h -
Regulation
26.04.2019
Arstlik komisjon hindab reserviarvatute, kuid teenistuses viga saanutele tervisekahjutuse seost teenistusega ja määrab puudeastet ning teevad vajadusel raviplaani.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
10.02.2017
Väljaveolitsents annab õiguse kahesuguse kasutusega kauba ekspordiks Euroopa Liidu välisesse riiki nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 2 punkti 2 tähenduses
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev laev, samuti ka uurimistöid teostav laev vajab luba sisenemiseks Eesti territoriaalvetesse, sisemerre ning saabumiseks sadamasse. Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne laeva kavandatud sisenemist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - -
Regulation
01.03.2017
X-tee päringute esitluskiht võimaldab andmekogude omanikel viia e-teenused X-tee kaudu riigiportaali vahendusel kodanike, ettevõtjate või ametnikeni. E-teenusteks võivad olla andmekogust andmete pärimine, taotluste või aruannete esitamine jm. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - -
Regulation
10.02.2017
Ürituste korraldamine üksikisikutele ja peredele. Traditsioonilised üritused: Sakala tee matk, kevadpühade tähistamine, muuseumiöö, rahvuslik jaanipäev, käsitööpäev, hobusepäev, lambapäev, talupäev jm.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus ei tulene selgesõnaliselt seadusest, tuleb uuringu või statistilise töö läbiviimiseks esitada loa taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - -
Regulation
25.05.2020
Tegevusloa väljastamine ettevõtjale, kes soovib tegeleda väikelaevade ehitamise, remontimise ja katsetamisega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgi pandi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2020
Teenuse eesmärk on sadamakapteni ning sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 74 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate arendamiseks (ja maksetaotlusi)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
10.02.2017
Ettevõtja esitab enne kaubandusliku loterii korraldamisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - 2.25h -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
14.09.2018
Rakkude ja kudede hankijad ja käitlejad peavad esitama Ravimiametile käitlemise aruandeid, ning ohujuhtumite aasta aruandeid, mille põhjal koostatakse koondaruanded, mis avaldatakse Ravimiameti veebis ja edastatakse Euroopa Komisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate elluviimiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate arendamiseks (pigem rakendamiseks), sh maksetaotlusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
10.02.2017
Ettevõtja esitab enne sideteenuse osutamise alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 - 2.25h -
Regulation
10.02.2017
Veise tuberkuliinimisandmete otsimine ja vaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 - - -
Regulation
10.02.2017
Vesiviljelusettevõtte andmete registrisse kandmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 - - -
Regulation
10.02.2017
Pakume erineva interjööriga (veski, rehetuba, õppeklass) ruumide kasutamist koos seminaritehnika ja toitlustamisega koosolekute ja seminaride läbiviimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Tööandja saab esitada vaide ettekirjutusele, Tööinspektsioon vastab sellele, vajadusel tühistab ettekirjutuse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - -
Regulation
10.02.2017
Võimaldab esitada toetustatotlust kohalike turgude ja otseturustuse arendamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
22 - - -
Regulation
10.02.2017
Sertifitseerimisele kuuluvad kõik lennunduses kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et säilitada kohaliku teraviljasordi "Sangaste" geneetiline ressurss
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.