Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
01.07.2020
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni enne esmakordset töö alustamist 2., 3. või 4. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni, kui töös hakatakse kasutama uut 3. või 4. ohurühma kuuluvat tegurit ning kui töökeskkonnas tehakse olulisi muudatusi, mille tõttu eelmise teate sisu vananeb.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tööandja teatab Tööinspektsioonile juhtunud õnnetusest ja ohuolukorrast, millega kaasnes või oleks võinud kaasneda bioloogiliste ohutegurite leke keskkonda ning inimeste nakatumine või haigestumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Digi-ID saab taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes, kui on kehtiv ID-kaart või kui taotletakse digi-ID koos ID-kaardiga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Teenuse kasutajal on võimalik valida väljatrüki mõõtkava, ulatust, aluskaarti ning andmete koosseisu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Võimaldab esitada uusi dokumente olemasolevatesse tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustesse ning alustada uut tsiviil- ja halduskohtumenetlust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Dokumendi edastamine on avalik teenus, mille käigus on isikul võimalik edastada dokument ametiasutusele ning ametiasutusel isikule Eesti välisministeeriumi või Eesti välisesinduse kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Elektrooniline keskkond, mille kaudu saab taotleda katastrimõõdistamise tingimusi; esitada katastrimõõdistamise tingimustega määratud mahus ja vormingus mõõdistamise andmed ning dokumendid katastrimõõdistamise tingimuste kehtivuse ajal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) on võimalik saada vajadusel e-riigieksamitunnistuse kinnitatud väljatrükk. Väljatrükk on tasuline: A4 lk - 1 euro. Tasuda saab kohapeal ainult sularahas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab kolmandal osapoolel (sh tööandjal) kontrollida tunnistusel olevate andmete kehtivust ja vajadusel ka tunnistus alla laadida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Välisriigis elades on isikul võimalik Eesti välisesinduse kaudu tellida Eesti ametiasutuste ja ettevõtete poolt väljastatavaid dokumente.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Eesti keele õppe kulude hüvitamiseks on võimalik keeleõppijail taotleda hüvitist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kolmandad isikud saavad näha oma juba toimunud ja veel toimumata eesti keele eksami andmieid SA Innove andmebaasis ning soovi korral ka tunnistuse alla laadida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Kui eesti keele tasemeeksami tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. Alates 1. oktoobrist 2010 väljastatakse duplikaat e-tunnistusena.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eksamile registreerides saab valida sobiva taseme, aja, koha ning eksamiteate saamise viisi. Teenus on mõeldud neile, kes soovivad Eesti Vabariigi kodakondsust või peavad tõestama oma keeleoskust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Eesti kodanik saab esitada taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Teenuses saavad Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamile registreerunud või osalenud näha oma juba toimunud või veel toimumata seaduse tundmise eksami andmeid ning soovi korral registreeringu tühistada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti kodakondsuse taotlemiseks on vaja sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Eksamile saavad registreeruda ainult need, kellel ei ole Eesti kodakondsust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile pandi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitisregistris registreeritud hoonetele soojus- ja jahutusseadmete andmete lisamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitise asukohta iseloomustava ehitusgeoloogilise uuringu esitamine Ehitisregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
SA Innoves saab tutvuda üleriigiliste tasemetöödega ja põhikooli eksamitööde valimiga, riigieksamitöödega, eesti keele tasemeeksamitöödega ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami töödega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
SA Innove vahendab Euroopa Liidu tööelu ja haridusvaldkonna toetusi. Korraldatakse avatud taotlusvoore, nõustatakse toetuse taotlejaid ja toetuse saajaid, korraldatakse toetuste väljamaksmist ja kontrolli, kogutakse ja koostatakse aruandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Keskkonnauuringute eesmärgil teostataval eripüügil võib kasutada elektripüügivahendit, milleks vajatakse tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Elektrituruseaduse tegevuslubade taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Avaliku elektroonilise enampakkumise toimumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Tegevusalade ja nendega seotud komponentide (erinõuded, seotud seadused, vastutavad asutused) otsing.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 73 - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv hindab olulisemate eraõiguslike isikute dokumentide arhiiviväärtuslikkust ja selgitab välja arhivaalid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Eripüügiluba taotletakse keskkonnauuringute, asustusmaterjali tootmiseks vajamineva kalamarja kogumiseks, sugukalade püügiks, hüpofüüsi kogumiseks, kalade ümberasustamiseks hukkumise vältimise või veekogu ökosüsteemi parandamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks taotluse esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja nõuetele vastavuse ja usaldusväärsuse kinnitamiseks tuleb taotleda sertifikaat.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Iga aasta 20. juuniks on teatud asutustel kohustus esitada Keskkonnaministeeriumile fluoritud kasvuhoonegaaside aruandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Aeronavigatsiooniteenuse osutajad, lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise eest vastutavad organisatsioonid peavad Lennuametit teavitama kõikidest kavandatud, ohutusega seotud muudatustest oma funktsionaalsetes süsteemides.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Soojaettevõtja tegevuslubade taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest, teavitab õnnetusjuhtumist Tööinspektsiooni.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab esitada Patendiametile geograafilise tähise registreerimise taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda geograafilise tähise registreeringu või taotluse andmete muutmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Harrastuspüügiõigus annab õiguse kalastada kuni kolme sama- või eriliigilise püügivahendiga: rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng, harpuunpüss ja harpuun.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Hasartmängude korraldusluba on vaja taotleda, kui soovitakse korraldada hasartmänge ja olemas on hasartmängu korraldamise tegevusluba. Korraldusluba on vaja taotleda iga mängukoha jaoks eraldi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Isik, kes soovib end kaitsta hasartmängude mängimisega kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede eest, saab endale seada hasartmängude mängimise piirangu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Hasartmängude korraldamise tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse korraldama hakata hasartmänge. Tegevusluba annab õiguse hasartmängu korraldusloa taotlemiseks. Hasartmängu tegevusloa peab taotlema iga hasartmängu liigi jaoks eraldi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Isik saab enda hasartmängude mängimise piirangu kustutada pärast tähtaja möödumist, mille ta määras piirangu seadmisel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes on eelnevalt esitanud vastava majandustegevuse teate. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Käitiste käitajatel peab olema käitaja arvelduskonto Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis (ELi HKS), mis kontrollib lubatud heitkoguse ühikute väljastamist, ülekandmist, tagastamist ja tühistamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Tegevusluba on vaja hüdrogeoloogilisteks uuringuteks, hüdrogeoloogiliseks kaardistamiseks; (soojussüsteemi) puurkaevude ja -aukude projekteerimiseks, puurimiseks, rekonstrueerimiseks ja likvideerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäämise või hukkumise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Lasteaiad ja koolid saavad tellida I tasandi psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust. I tasandi teenust osutatakse koolis kohapeal tellitud mahus kogu õppeaasta vältel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Transiit on kahesuguse kasutusega kauba vedu Euroopa Liidu välisest riigist läbi Eesti teise Euroopa Liidu välisesse riiki.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kahesuguse kasutusega kauba vahendus on vahendusteenus nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 tähenduses
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.